Liên quan đến Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành ngày 25-10, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Lê Công Nhường (Bình Định) bày tỏ sự tán thành cao và khẳng định đây là việc làm rất cần thiết vì người xưa có câu “Thượng bất chính hạ tắc loạn”. Việc nêu gương phải xuất phát từ các cấp trên, từ trong cuộc sống đến công việc.

Theo ông, khi ban hành Quy định này, Bộ Chính trị sẽ có biện pháp giám sát, mà giám sát cao nhất là nhân dân, thông qua Mặt trận Tổ quốc, qua phản ánh của cử tri về lối sống, điều hành của các lãnh đạo.

ĐBQH Lê Công Nhường

Khoản 8 Điều 2 của Quy định nêu rõ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ. ĐBQH Lê Công Nhường cho rằng đây là điểm mới và văn hoá từ chức là điều nên làm.

“Điều này cũng giống như một số nước, khi thấy bản thân mình không đủ năng lực lãnh đạo, điều hành thì một số nhà lãnh đạo đã từ chức để nhường lại vị trí cho người khác” – ông nói.

Đánh giá quy định này rất hay, ĐBQH Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cho biết, ở Việt Nam từ trước đến nay cũng đã đề cập đến văn hoá từ chức nhưng chưa thực hiện được vì đặc điểm của người Việt Nam là duy tình hơn duy lý. Điều này ai cũng thừa nhận. Ở khía cạnh khác, theo đại biểu thì không dễ gì những người có quyền lực từ chức vì quyền lực luôn gắn với quyền lợi. Do đó, không thể tự nhiên có được văn hóa từ chức.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí

ĐBQH Đoàn TP. Hà Nội nêu quan điểm, từ trước đến giờ chúng ta hay chú ý đến khía cạnh có sai sót thì mới phải từ chức. Dư luận xã hội, gia đình thường quan niệm việc từ chức như một dạng của cách chức. Đó là quan niệm sai lầm nhưng không dễ gì sửa được.

“Trong khi thực ra việc từ chức có nhiều lý do, như làm sai, kém năng lực, không được tín nhiệm, sức khoẻ yếu… Thậm chí trong ê kíp làm việc không thuận cũng có thể từ chức”, đại biểu phân tích.

Ông lấy ví dụ, năm 1993, tại Nhật Bản có 3 Thủ tướng từ chức. Nhiều vị Thủ tướng nhậm chức trong 3 tháng thấy không làm được thì từ chức, song người đó vẫn tiếp tục hoạt động chính trị.

“Từ chức vẫn bảo tồn cho họ các giá trị và để khi có cơ hội, người ta có thể thể xuất hiện trở lại trên chính trường. Vì thế, chúng ta nên xem việc từ chức trên bình diện nhiều khía cạnh. Lúc đó, việc từ chức sẽ nhẹ nhàng, văn hóa từ chức sẽ ra đời” – ĐBQH Nguyễn Anh Trí nói, ông đề nghị nên xây dựng Luật Từ chức.


Bảo Quân