Tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Luật PCTN cũng như đánh giá công tác tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN tại các bộ, ngành, địa phương và cơ quan.

Về công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, trong 10 năm, toàn ngành Thanh tra và các cấp, các ngành đã triển khai 93.696 cuộc thanh tra hành chính, 834.640 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật PCTN.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trên các lĩnh vực, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 8.234 tập thể và 33.722 cá nhân; kiến nghị thu hồi 142.160 tỷ đồng, 993.978 USD và 51.515ha đất... Công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng có nhiều tiến bộ. Các vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý với số lượng lớn.

Về công tác thu hồi tài sản tham nhũng, trong 10 năm qua, thiệt hại do các vụ án, vụ việc tham nhũng đã gây ra được phát hiện là 59.750 tỷ đồng và trên 400ha đất. Số tiền đã thu hồi cho Nhà nước là 4.676,6 tỷ đồng và trên 219ha đất. Hội nghị cũng đã được nghe đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Tài chính, UBND TP Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Quảng Ninh và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trình bày tham luận về kết quả 10 năm thực hiện Luật PCTN cùng những kiến nghị, đề xuất.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, trong 10 năm qua, công tác PCTN của Chính phủ đã tạo được chuyển biến cả trong nhận thức và hành động, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng tham nhũng vẫn đang diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và chưa bị đẩy lùi. Công tác PCTN nói chung chưa đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra và vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém.

Về phương hướng, giải pháp và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với công tác PCTN… Tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả tích cực đã đạt được, đồng thời kiên quyết, quyết tâm khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém trong công tác PCTN đã được nhận diện.

Ban soạn thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) cần nghiên cứu đầy đủ các nội dung hạn chế, vướng mắc về thể chế, chính sách đã được rút ra qua tổng kết và những phương án đề xuất, kiến nghị nêu trong báo cáo tổng kết để chọn lọc, tiếp thu và đưa vào Dự thảo Luật PCTN (sửa đổi).

Đồng thời, tiếp tục mở rộng tăng cường hợp tác quốc tế song phương và đa phương về công tác PCTN. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các Ủy ban của Quốc hội và các vị Đại biểu Quốc hội, các cơ quan thông tin báo chí và nhân dân tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và chính quyền các cấp tham gia tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực nhà nước, việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật PCTN.

Nguyễn Hương