Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII), Phó trưởng Ban Chỉ đạo về đặc xá Bộ Công an chủ trì. 

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã Công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2016; Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đặc xá (HĐTVĐX); Hướng dẫn của HĐTVĐX; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về đặc xá của Bộ Công an và các quyết định liên quan. Quán triệt mục đích, ý nghĩa công tác đặc xá 2016 và một số nội dung tổ chức thực hiện trong công tác nghiên cứu, thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá năm 2016.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng phát biểu tại Hội nghị tập huấn.

Trung tướng Trần Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII cho biết, có 4 căn cứ để Chủ tịch nước Quyết định đặc xá năm 2016, đó là chào mừng thành công Đại hội Đảng, bầu cử HĐND các cấp và 6 tháng đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; kiện toàn bộ máy Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở; hội nhập quốc tế sâu rộng và đặc biệt, việc đặc xá trong những năm qua đạt kết quả tốt, người được đặc xá cơ bản chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật, tỷ lệ tái phạm chiếm khoảng 3%. Đặc xá thể hiện sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước, khuyến khích phạm nhân cải tạo tốt.

Trung tướng Trần Anh Dũng cũng nhấn mạnh một số điểm mới của Đặc xá năm 2016 so với năm 2015. Đó là quy định về điều kiện thời gian được đặc xá năm 2016 là phạm nhân phải chấp hành án ít nhất ½ thời gian (năm 2015 là 1/3). 

Đối với án chung thân, phải chấp hành 15 năm mới được đặc xá (năm 2015 là 14 năm). Các trường hợp ưu tiên, phạm nhân phải chấp hành ít nhất 1/3 thời gian (năm 2015 là ¼ thời gian)... Bên cạnh đó, các trường hợp không được đề nghị đặc xá năm 2016 cũng nhiều hơn so với năm 2015...

Các đại biểu tại Hội nghị tập huấn.

Kết luận Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng khẳng định công tác đặc xá đã đạt được kết quả quan trọng, thể hiện tính ưu việt của chế độ XHCN, truyền thống nhân đạo, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội; đồng thời đề nghị các tổ chuyên viên giúp việc cho thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá cần chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với Tổng cục VIII trong việc kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Khẩn trương thực hiện việc thẩm định hồ sơ. 

Quá trình thẩm định phải đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và chặt chẽ theo đúng pháp luật. Kiên quyết không để sót những người có đủ điều kiện nhưng không được đặc xá...

Theo Quyết định của Chủ tịch nước, thời gian chấp hành án phạt tù để xét đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2-9-2016 được tính đế ngày 30-11-2016.

Phương Thuỷ