Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ tịch SOM APEC 2017 Bùi Thanh Sơn tham dự và phát biểu tại Diễn đàn.

Chủ tịch SOM APEC 2017 Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Trong khi APEC đã có rất nhiều nỗ lực thúc đẩy phát triển bao trùm thì những gì APEC đã làm được vẫn còn cách xa mong đợi của người dân. APEC chưa hình thành các chính sách toàn diện để thúc đẩy bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội, trong khi ba lĩnh vực này tùy thuộc và bổ trợ lẫn nhau.

Chủ tịch SOM APEC 2017 khẳng định: Cần chú trọng đồng đều cả ba trụ cột của bao trùm: kinh tế, tài chính và xã hội. Hiệu quả một trụ cột sẽ giảm sút nếu hai trụ cột kia không theo kịp. Ngược lại, nếu hiệu quả một trụ cột được nâng cao sẽ tác động thuận đến hai trụ cột còn lại.

Toàn cảnh cuộc hội thảo.

Cũng tại phiên khai mạc, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, ông Kamal Malhotra khẳng định: Phát triển bao trùm là một trọng tâm của Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên hợp quốc, phản ánh nguyên tắc "không bỏ ai lại phía sau" và tầm nhìn của Liên hợp quốc về "xây dựng một thế giới công bằng, bình đẳng, bao dung, cởi mở và bao trùm về xã hội, trong đó mọi nhu cầu của những đối tượng dễ bị tổn thương nhất đều được đáp ứng".

Ông Kamal Malhotra cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ của các chính phủ không chỉ là hỗ trợ những người nghèo thoát nghèo, mà còn cần bảo đảm rằng những người ở trên ngưỡng nghèo đói sẽ không rơi lại vào tình trạng đói nghèo. 

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phát biểu về tầm quan trọng của phát triển bền vững đối với các nền kinh tế APEC. Ông cũng chỉ ra 5 yếu tố mang tính quyết định đối với phát triển bao trùm, gồm: bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn với tăng lương và tạo thêm việc làm; gắn tăng trưởng với đầu tư bền vững vào con người; bảo đảm bao trùm về tài chính; có các chính sách thu hẹp bất bình đẳng kinh tế để không tạo ra loại trừ xã hội; và tăng cường phối hợp chính sách ở tầm quốc tế và giữa các tổ chức đa phương trong lĩnh vực tăng trưởng bao trùm.

Tiếp theo đó, Diễn đàn đã tiến hành 4 phiên thảo luận. Ba phiên đầu tập trung vào phát triển bao trùm trên từng lĩnh vực cụ thể: kinh tế, tài chính và xã hội, trong khi phiên thứ tư là "Thúc đẩy chương trình nghị sự APEC về phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội".

Nhiều tham luận thực chất đã được trình bày và thu hút các ý kiến đóng góp sôi nổi của các thành viên như việc đánh giá tác động của các xu hướng khu vực và toàn cầu đối với phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội tại châu Á – Thái Bình Dương; kỳ vọng và thực tế về phát triển bao trùm trong APEC; các giải pháp thúc đẩy phát triển bao trùm; vai trò lãnh đạo của APEC trong thúc đẩy phát triển bao trùm…

Các đại biểu cũng đề cao những nỗ lực và kết quả đạt được của APEC trong việc giải quyết các vấn đề bất bình đẳng, xóa đói giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển… thông qua các chiến lược, chương trình nghị sự chung, cũng như các kế hoạch hành động của từng nền kinh tế nhằm thúc đẩy bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội, hệ thống an sinh xã hội, tiếp cận tài chính cho người nghèo…

Nhiều đại biểu đánh giá APEC cần có cách tiếp cận toàn diện hơn nữa và các biện pháp tổng thể để đảm bảo người dân là trung tâm của các chính sách phát triển, đặc biệt trong bối cảnh đang diễn ra nhiều chuyển biến về kinh tế - xã hội như hiện nay.

Thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội có thể tạo ra động lực mới, góp phần duy trì khu vực châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục là động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu.

Trên cơ sở các trình bày và ý kiến thảo luận, Chủ tịch SOM APEC 2017 kết luận, để bảo đảm tăng trưởng kinh tế năng động và bền vững, APEC cần tiếp tục thúc đẩy phát triển bao trùm với cách tiếp cận thực tế, toàn diện và chú trọng phối hợp giữa các cơ chế, sáng kiến đang được triển khai.

Việc hình thành một chương trình hành động APEC toàn diện trên cả ba trụ cột là hết sức cần thiết, tạo cơ sở cho APEC xác định những giải pháp liên ngành để giải quyết vấn đề bao trùm một cách hiệu quả hơn, thúc đẩy phối hợp nỗ lực của các nền thành viên, nâng cao năng lực thể chế và pháp lý thuận lợi cho việc thúc đẩy phát triển bao trùm.

Diễn đàn là một trong những sáng kiến của Việt Nam nhằm thực hiện chỉ đạo của các nhà lãnh đạo APEC năm 2016 về thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội. Các kết quả của Diễn đàn sẽ được báo cáo lên Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp APEC khai mạc vào ngày mai.

Xuân Khu