Tại lễ bàn giao, ông Hirosuke Kato, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai cho biết, từ năm 2014 đến nay, Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai đã hỗ trợ Bình Định xúc tiến thương mại và khảo sát phương pháp khai thác, xuất khẩu CNĐD sang Nhật Bản; đồng thời, xây dựng Dự án chuyển giao công nghệ đánh bắt CNĐD của Nhật Bản nhằm hiện đại hóa nghề cá ngừ, tăng giá trị kinh tế mặt hàng nay, tăng thu nhập cho ngư dân.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham quan ngư lưới cụ khai thác CNĐD do Nhật Bản tài trợ cho ngư dân Bình Định.

Tháng tháng 6/2015, Dự án đã được JICA chính thức triển khai và hỗ trợ. Đợt này, JICA hỗ trợ 25 bộ thiết bị khai thác CNĐD và chỉ định Liên danh Tập đoàn Kato và Công ty Yamada cùng với Trường Đại học Kagoshima Nhật Bản hỗ trợ tỉnh chuyển giao công nghệ, ngư lưới cụ khai thác cho ngư dân.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Liên danh Tập đoàn Kato, Công ty Yamada và Sở NN&PTNT Bình Định đã ký biên bản giao nhận công nghệ và ngư lưới cụ khai thác CNĐD cho ngư dân; đại diện Sở NN&PTNT Bình Định và đại diện Trường Đại học Kagoshima Nhật bản ký kết bản ghi nhớ hợp tác về nguyên cứu và phát triển nghề cá bền vững. Đồng thời, trao công nghệ và ngư lưới cụ khai tác CNĐD cho 2 ngư dân huyện Hoài Nhơn tham gia dự án.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chứng kiến Lễ ký biên bản giao nhận công nghệ và ngư lưới cụ khai tác CNĐD cho ngư dân.

Dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã tặng quà động viên cho các ngư dân tham gia chương trình, có nhiều đóng góp trong quá trình vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Hoàng Nguyên