Thăm người dân cùng Đảng bộ, chính quyền huyện Đức Thọ, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước những đổi thay của quê hương cách mạng. Thông báo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc vừa diễn ra, Chủ tịch nhấn mạnh, từ nỗ lực chung của Đại hội Đảng các cấp, được sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Đoàn Chủ tịch, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã thành công tốt đẹp, tạo đà cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn tiếp theo.

Đánh giá cao huyện Đức Thọ đã thành công trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo, gây dựng được nhiều mô hình trang trại hoạt động hiệu quả, Chủ tịch nước lưu ý, những kết quả đạt được mới là thành công bước đầu.

Trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, hàng nông sản của các nước với ưu thế về năng suất, giá thành sẽ thâm nhập thị trường Việt Nam. Bởi vậy, huyện Đức Thọ nói riêng, Hà Tĩnh nói chung phải cùng cả nước đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát huy lợi thế so sánh, loại bỏ sản phẩm không còn ưu thế cạnh tranh, đầu tư cho các loại nông sản có thế mạnh, đồng thời chuẩn bị đón nhận các cơ hội do hội nhập đem lại.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Tết cán bộ, nhân dân xã Đức Hoà, huyện Đức Thọ.

Chủ tịch nước đề nghị chính quyền địa phương phát huy dân chủ, khơi dậy sức dân; phát huy tiếp các thành tựu của xây dựng nông thôn mới; quan tâm xây dựng và hỗ trợ cho các mô hình bước đầu phát huy hiệu quả. Bên cạnh sự giúp đỡ của Trung ương, Đức Thọ cần chủ động xây dựng cơ chế chính sách đưa năng suất sản lượng vượt hẳn lên tầm cao.

Nói chuyện với cán bộ chủ chốt tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch nước nhấn mạnh với xuất phát điểm lấy kinh tế nông nghiệp làm chủ đạo, Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn trong thời kỳ đầu. Tuy nhiên thời gian gần đây, Hà Tĩnh đã đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao trong bối cảnh khó khăn chung. Một số dự án kinh tế lớn trên địa bàn Hà Tĩnh đã phát triển tốt, tạo được động lực cho nền kinh tế cả tỉnh. Trong năm vừa qua, các cấp ủy đảng của Hà Tĩnh đã tổ chức tốt thành công đại hội các cấp, góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII... Chủ tịch nước tin tưởng, Đảng bộ Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, vững bước đi lên.

Cùng ngày, Chủ tịch nước đã đến thăm chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4, Chủ tịch nước cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đất nước đã đạt được những kết quả quan trọng giữ vững môi trường ổn định để phát triển.

Biểu dương và đánh giá cao lực lượng Quân khu 4 đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc, đồng thời tham gia cùng các địa phương giữ ổn định phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo và làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng với nước bạn Lào. Chủ tịch nước lưu ý lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cần phân tích rõ tình hình, chủ động để nắm bắt thời cơ, kiên định và kịp thời có giải pháp vượt qua thách thức để giữ vững môi trường ổn định để phát triển và bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước.

PV (theo TTXVN)