Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang sôi nổi thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, hướng tới kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 10/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về thăm, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại K9 - Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội).

Cùng đi với Chủ tịch nước Trần Đại Quang có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN.

Thắp nén hương thơm tưởng nhớ công lao của Bác Hồ kính yêu đối với dân tộc, với đất nước, với Đảng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang xúc động ghi những dòng lưu bút: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chúng cháu nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người; quyết tâm bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ngày càng phồn thịnh, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nói chuyện thân mật với tập thể cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích K9 - Đá Chông, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Đây là Khu di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng có ý nghĩa thiêng liêng đối với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

Không phải ngẫu nhiên Bác Hồ chọn vùng đắc địa này làm nơi họp, làm việc, tiếp khách quốc tế, nơi Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã đưa ra nhiều quyết định quan trọng. Điều này cho thấy tư tưởng, tầm nhìn chiến lược rộng lớn của Bác Hồ, nhờ đó Đảng và Bác Hồ đã lãnh đạo cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc Việt Nam thành công, xây dựng đất nước phát triển, phồn vinh, sánh cùng bạn bè thế giới. Các thế hệ người dân Việt Nam đời đời ghi nhớ công ơn của Bác Hồ đối với dân tộc, với đất nước, với Đảng.

Biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ Khu di tích, đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ an toàn tuyệt đối thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang căn dặn anh chị em, là những người được gần gũi với những kỷ niệm của Bác Hồ, hơn ai hết phải thường xuyên học tập, rèn luyện, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, tác phong của Người, từ đó chuyển tải đến các tầng lớp nhân dân đến tham quan, để nơi đây thực sự là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, thiết thực góp phần triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thực hiện cho được mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

PV (Theo TTXVN)