Ngày 24-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt và gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp to lớn của các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc đổi mới hiện nay.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc tết nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương về ý chí và đạo đức, có nhiều đóng góp cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay; tiếp tục ủng hộ MTTQ Việt Nam thực hiện sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương mong rằng trong giai đoạn hiện nay, MTTQ Việt Nam phải tiếp tục có những bước đột phá trong thực hiện và gìn giữ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công” để đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc tết nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Để công tác Mặt trận có những thành công trong thời gian tới, Nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt cho rằng, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục củng cố, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó tạo được sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân để hướng tới mục tiêu chung “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc tết nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng mong muốn các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục là những người hun đúc ngọn lửa của tinh thần đại đoàn kết, luôn quan tâm, theo dõi và đóng góp ý kiến đối với hoạt động của của Mặt trận để MTTQ Việt Nam làm tròn trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tâm Phạm - Diệp Vinh