Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển, Hungary và Cộng hòa Séc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và ba nước nói chung, trao đổi biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội nước ta và cơ quan lập pháp của ba nước nói riêng.

Đây là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội nước ta đến Thụy Điển sau 24 năm kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh năm 1993, đến Hungary sau 9 năm kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng năm 2008 và đến Séc sau 8 năm kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng năm 2009.

PV