Kết quả kiểm phiếu được công bố chiều nay 25-10 cho thấy, với 437 phiếu tín nhiệm cao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đạt tỉ lệ tín nhiệm cao nhất trong số 48 chức danh lãnh đạo.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Người có số phiếu tín nhiệm cao thứ hai là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, với 393 phiếu tín nhiệm cao. 

Cụ thể, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được 437 phiếu tín nhiệm cao (90,1% tổng số đại biểu Quốc hội), 34 phiếu tín nhiệm và chỉ có 4 phiếu tín nhiệm thấp. 

Tại hai lần Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm trước đây, trong vị trí phó chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cũng dẫn đầu danh sách với số phiếu tín nhiệm cao nhất (năm 2013 là: 372 phiếu tín nhiệm cao, 104 tín nhiệm, 14 tín nhiệm thấp; năm 2014 là: 390 phiếu tín nhiệm cao, 86 tín nhiệm, 9 tín nhiệm thấp). 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được 393 phiếu tín nhiệm cao (81,03%), 68 phiếu tín nhiệm, 14 phiếu tín nhiệm thấp. 

Khi còn là Phó thủ tướng, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cũng đạt số phiếu tín nhiệm rất cao trong cả hai kỳ lấy phiếu trước đây (số tương ứng tỉ lệ tín nhiệm cao - tín nhiệm - tín nhiệm thấp năm 2103 là 248-207-35; năm 2014 là 356-103-26). 

Thu Thuỷ