Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Chương trình Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học năm 2017 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã cập nhật nhiều nội dung mới đáng lưu ý trong Hiến pháp năm 2013 thông qua chuyên đề "Hiến pháp năm 2013 và vấn đề xây dựng pháp quyền nhà nước XHCN" Hiến pháp mới năm 2013 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28-11-2013 và có hiệu lực từ ngày 1-1-2014. Hiến pháp mới với nhiều nội dung mới, chứa đựng hàm lượng khoa học sâu sắc, tính chân thực, chính xác, rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói chuyện với cán bộ nghiên cứu giảng dạy của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về những điểm mới trong Hiến pháp 2013.

Theo Chủ tịch Quốc hội, một trong những nội dung mang tính thời sự nóng bỏng, thu hút sự quan tâm theo dõi, của nhiều người cả ở trong nước và bạn bè quốc tế, thậm chí cả các thế lực thù địch vì nó liên quan trực tiếp đến sinh mệnh, sự sống còn của quốc gia, dân tộc Việt Nam trong bối cảnh hiện nay là việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh những giá trị cơ bản của bản Hiến pháp 2013 gồm: Thể hiện nhất quán giá trị phổ quát của Nhà nước pháp quyền với nguyên tắc "tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân"; Khẳng định Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; 

Khẳng định nguyên tắc thượng tôn Hiến pháp, Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật; Quyền lực nhà nước được thực hiện theo các nguyên tắc "quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp" và nguyên tắc tập trung dân chủ...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm phòng truyền thống của Học viện.

Đánh giá cao vai trò của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, cán bộ khoa học chính trị và hành chính của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn những nội dung của buổi nói chuyện hôm nay sẽ góp phần cập nhật kiến thức về Hiến pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN tới đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy của Học viện để góp phần làm sinh động hơn nội dung bài giảng của các thầy cô tới học viên của mình.

Bên lề cuộc nói chuyện với cán bộ, lãnh đạo quản lý, giảng dạy và nghiên cứu về Hiến pháp 2013, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm phòng truyền thống của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Mai Liên