Theo đó, tại hội nghị, tập thể UBND TP cho ý kiến, biểu quyết về: Quy chế hoạt động của đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Hà Nội; Quyết định phê duyệt quy định quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức quản lý của TP Hà Nội;…

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ, hiện Hà Nội có 19 đài truyền thanh cấp huyện và 584 đài truyền thanh cấp xã. Đài cấp xã là phương tiện tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống của chính quyền cấp xã.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội sáng 24-8

Đến nay, sau nhiều năm vận hành, ngoài một số thay đổi chủ yếu về công nghệ, hoạt động của đài cấp xã chưa có sự chuyển biến rõ rệt cho phù hợp với tình hình thực tế. Xuất phát từ yêu cầu thực tế, cần có văn bản quy phạm pháp luật của UBND TP quy định cụ thể, quản lý thống nhất hoạt động của đài cấp xã cho phù hợp với điều kiện hiện nay, khắc phục các tồn tại bất cập đã được chỉ ra.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định: Truyền thanh ở cơ sở là một kênh tuyên truyền của bộ máy chính trị nhà nước, cần phải được tổ chức lại cho hiệu quả, phù hợp với tình hình mới.

Hà Nội yêu cầu rà soát toàn bộ hệ thống loa phường để có cách ứng xử phù hợp

Vì thế, việc xây dựng, ban hành quy chế hoạt động của đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố là cần thiết. Theo ông Nguyễn Đức Chung, bước đầu thì Quy chế này đã được xây dựng theo các quy định, nguyên tắc chung của Chính phủ, Bộ TT&TT, có đánh giá sơ bộ hệ thống hiện tại ở các xã, vùng… Tuy nhiên khi đưa ra bộ quy chế thì phải đảm bảo được 2 yếu tố là sát thực tiễn và hiệu quả. Do đó, Sở TT&TT cần chuẩn bị kỹ lưỡng đề án để tập thể UBND TP tiếp tục cho ý kiến vào phiên họp sau.

Cụ thể, Chủ tịch Hà Nội giao Sở TT&TT khảo sát, đánh giá lại kỹ lưỡng toàn bộ hiện trạng hệ thống và hoạt động của các đài phát thanh ở các xã, phường hiện nay ra sao, lấy ý kiến người dân về sự cần thiết phải duy trì hệ thống này.

Đồng thời, phải làm rõ tỷ lệ bao nhiêu loa hiện nay là loa không dây, bao nhiêu loa vẫn sử dụng dây. Bên cạnh đó phải có báo cáo chi tiết kinh phí cho việc vận hành, duy trì hoạt động của hệ thống đài phát thanh xã, phường… Lãnh đạo Hà Nội cho rằng, quan trọng nhất là hệ thống đài phát thanh cơ sở phải thông tin đầy đủ và hiệu quả đến người dân.

N.Y