Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Phiên họp này UBTVQH sẽ thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, do đó đề nghị UBTVQH, các Uỷ ban của Quốc hội và các cơ quan soạn thảo phải ưu tiên bố trí thời gian theo đúng chương trình đề ra.

Tại Phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật CAND (sửa đổi); cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đặc xá (sửa đổi); cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học…

UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; cho ý kiến về điều chỉnh nội bộ dự toán chi ngân sách nhà nước đã giao trong năm 2017 để bổ sung dự toán chi năm 2018 của Bộ Tài chính (chuyển từ Tổng Cục Thuế sang Tổng Cục Hải quan); cho ý kiến về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước của bộ, ngành giai đoạn 2016-2020 và xử lý vướng mắc đối với thủ tục đầu tư dự án nhóm A sử dụng ngân sách thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị quyết số 54/2017/QH14.

UBTVQH tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016”; cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho Chương trình 135…

Đặc biệt, trong ngày cuối cùng của phiên họp (13-8), UBTVQH sẽ tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (có chương trình riêng).


Quỳnh Vinh