Bộ Chính trị cũng đồng ý để ông Phan Văn Sáu thôi giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ để tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2020.

Để hoạt động điều hành của Chính phủ thuận lợi, sau một thời gian chuẩn bị các cơ quan thẩm quyền đã khẩn trương tiến hành các thủ tục giới thiệu nhân sự để trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm, phê chuẩn theo đúng quy trình công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước.

"Yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy trách nhiệm dân chủ trong hoạt động của Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội nghiên cứu kỹ tờ trình và tài liệu kèm theo về nhân sự", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày trước Quốc hội Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tờ trình do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày nêu rõ, căn cứ  Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015; căn cứ Luật tổ chức Chính phủ; căn cứ thông  báo Kết luận của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 được Quốc hội phê chuẩn, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thôi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và ông Phan Văn Sáu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ thôi giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ.

Sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở tổ về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu.

Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

P.A.