Tiếp tục phiên làm việc sáng nay, 9-4, Quốc hội chính thức phê chuẩn bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ và 18 Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ.

Trước đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các chức vụ trên bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chân dung 3 Phó Thủ tướng Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn (Ảnh: Giang Huy VNE).

Kết quả kiểm phiếu phê chuẩn bổ nhiệm 3 đồng chí Phó Thủ tướng do Trưởng ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí công bố cho biết:

1. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị được 442 ĐBQH (89,47%) đồng ý giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương được 442 ĐBQH (89,47%) đồng ý giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. 486, 442 (89,47%)

3. Đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng được 404 ĐBQH (81,78%) đồng ý giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, Quốc hội đã đồng ý phê chuẩn đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với các đồng chí Trương Hoà Bình, Vương Đình Huệ và Trịnh Đình Dũng. Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đã được Quốc hội thông qua với 93,12% ĐBQH tán thành.

Đồng chí Huỳnh Văn Tí cũng đã công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn bổ nhiệm 18 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, như sau:

1. Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam được 462 ĐBQH (93,52%) đồng ý giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

2. Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an được 459 ĐBQH (92,91%) đồng ý giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.

3. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ được 385 ĐBQH (77,94%) đồng ý giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

4. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp được 385 ĐBQH (77,94%) đồng ý giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

5. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được 419 ĐBQH (84,82%) đồng ý giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

6. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương được 422 ĐBQH (85,43%) đồng ý giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương.

7. Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương được 416 ĐBQH (84,21%) đồng ý giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

8. Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng được 434 ĐBQH (87,75%) đồng ý giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

9. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được 420 ĐBQH (85,02%) đồng ý giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

10. Đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được 424 ĐBQH (85,83%) đồng ý giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

11. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương được 300 ĐBQH (60,75%) đồng ý giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

12. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được 433 ĐBQH (87,65%) đồng ý giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

13. Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ được 435 ĐBQH (88,06%) đồng ý giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

14. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được 386 ĐBQH (78,14%) đồng ý giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

15. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc được 463 ĐBQH (93,72%) đồng ý giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

16. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng được 403 ĐBQH (81,58%) đồng ý giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

17. Đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương được 357 ĐBQH (72,47%) đồng ý giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ.

18. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam được 389 ĐBQH (78,74%) đồng ý giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Như vậy, Quốc hội đã đồng ý phê chuẩn bổ nhiệm 18 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ đối với các đồng chí trên. Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm các chức danh này cũng đã được Quốc hội thông qua với 92,31% ĐBQH tán thành.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Quốc hội tặng hoa chúc mừng các Phó Thủ tướng và thành viên Chính phủ mới.

Quỳnh Vinh