Kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 7-12, với các nội dung chính như xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2018 của TP Hà Nội; xem xét thông qua 5 nghị quyết thường kỳ, 11 nghị quyết chuyên đề và thực hiện công tác nhân sự, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như: Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội và bổ sung danh mục công trình trọng điểm của TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2018; Nghị quyết thông qua đồ án “Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, TP Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000”…

Tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội sẽ dành 1 ngày để chất vấn, tái chất vấn việc thực hiện các kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 2, 3, 4 HĐND TP; việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát, phiên giải trình của HĐND TP từ năm 2016 đến nay và việc trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Đặc biệt, trong phiên chất vấn lần này, ngoài Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND TP trực tiếp trả lời các câu hỏi chất vấn của đại biểu, còn có Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã sẽ giải trình, trả lời các nội dung liên quan trên địa bàn.

Dự kiến, nội dung chất vấn sẽ tập trung vào 6 vấn đề cử tri quan tâm bức xúc về quản lý đô thị, kinh tế - xã hội gồm công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; quản lý trật tự xây dựng; quản lý hè đường; quản lý biển quảng cáo tấm lớn gắn với phòng cháy và chữa cháy; mô hình quản lý chợ; việc thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp Thủ đô.

N.Yến