Tờ trình của Chính phủ về Luật Chăn nuôi cho biết, ngành chăn nuôi gồm 2 lĩnh vực chủ yếu là các hoạt động chăn nuôi; sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

Từ khi ban hành Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004 đến nay, thực tế sản xuất, kinh doanh ngành chăn nuôi đã có nhiều biến động to lớn và thay đổi cơ bản. Từ chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ, chăn nuôi các giống bản địa là chủ yếu, chuồng trại sơ sài, kỹ thuật lạc hậu đến nay đã phổ biến là chăn nuôi trang trại, công nghiệp, ứng dụng chuồng kín, chuồng lồng, sản xuất tập trung, hàng hóa và cơ bản đã chăn nuôi các giống cao sản, tiên tiến của thế giới. Sản lượng sản phẩm đã tăng trưởng gấp đôi trong thời gian 13 năm.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Luật Chăn nuôi.

Từ chỗ chỉ sản xuất được 2,5 - 2,7 triệu tấn thịt năm 2005 đến nay đã tăng lên 5,4 triệu tấn. Sữa tăng từ 100.000 tấn/năm 2005 nay đã lên đến 800.000 tấn. Sản lượng trứng từ chỗ chỉ 4 - 4,5 tỷ quả thì năm 2016 đã tăng lên trên 9 tỷ quả.

Như vậy, ngành chăn nuôi đã thay đổi cơ bản về quy mô, phương thức chăn nuôi, ngày càng trở thành ngành kinh tế quan trọng trong nông nghiệp. Đồng thời, phát sinh nhiều hệ lụy phức tạp, đòi hỏi phải có sự điều chỉnh pháp luật tương ứng để quản lý hiệu quả hơn.

Đặc biệt, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và còn một số tồn tại cơ bản trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành chăn nuôi.

Để khắc phục được những tồn tại và bất cập nêu trên, việc xây dựng và ban hành Luật Chăn nuôi là hết sức cần thiết nhằm thiết lập khung pháp lý điều chỉnh các quan hệ xã hội, kinh tế, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phát triển ngành chăn nuôi phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội. Thúc đẩy phát triển sản xuất ngành chăn nuôi, tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân, tạo giá trị kim ngạch xuất khẩu, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dự thảo Luật gồm 8 Chương, 65 Điều với các nội dung chính quy định điều chỉnh toàn bộ hoạt động chăn nuôi như bảo tồn, nghiên cứu, chọn, tạo giống vật nuôi; quy định về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi, trong đó có quy định về nguyên tắc quản lý chất lượng giống vật nuôi; danh mục giống vật nuôi; công bố tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi; xuất bán giống vật nuôi; quy định về nhãn giống vật nuôi, quảng cáo giống vật nuôi;  xuất, nhập khẩu giống vật nuôi và các sản phẩm giống vật nuôi; quy định về khảo nghiệm, công nhận giống vật nuôi mới; thức ăn chăn nuôi; quản lý hoạt động chăn nuôi…

Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường (KH,CN&MT) của Quốc hội nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Chăn nuôi như nêu tại Tờ trình của Chính phủ; đề nghị ban soạn thảo đưa thêm nội dung “đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam; có chính sách phù hợp để phát triển và tiêu thụ đối với các nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực, có lợi thế quốc gia, lợi thế địa phương và các đặc sản vùng, miền” chưa được thể chế hóa đầy đủ trong Dự thảo Luật; khắc phục các tồn tại, hạn chế của ngành chăn nuôi hiện nay.

Bên cạnh đó, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, phân định rõ các hoạt động mà Nhà nước đầu tư, hỗ trợ, khuyến khích một số khâu trọng yếu trong chăn nuôi như: xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, phát triển vùng trồng nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi, phát triển công nghiệp chế biến thực phẩm và đẩy mạnh thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế để đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ KH&CN của thế giới vào chăn nuôi,... Đối với các hoạt động khác thì tạo điều kiện cho khu vực tư nhân sản xuất, kinh doanh...

Vấn đề dư luận quan tâm là quản lý kháng sinh, hóa chất trong thức ăn chăn nuôi,  Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Ban soạn thảo quy định về quản lý kháng sinh, hóa chất trong thức ăn chăn nuôi theo hướng: quản lý ngưỡng tồn dư trong thức ăn chăn nuôi thay cho việc quản lý bằng danh mục chất cấm, chất được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi để phù hợp với pháp luật về thú y.

Phương Thuỷ