Theo đó, định kỳ 1 lần/tháng sẽ ban hành văn bản đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định.

Đối với việc xử lý các số dịch vụ tin nhắn ngắn, các số điện thoại nhắn tin rác, nhắn tin lừa đảo, Sở TT&TT sẽ tiến hành xử lý đối với các số điện thoại liên hệ trong tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo.

Cụ thể, Sở TT&TT sẽ mời chủ thuê bao của các số điện thoại liên hệ trong tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo đến làm việc, tiến hành xác minh và xử lý vi phạm. Nếu chủ thuê bao không chấp hành, Sở TT&TT sẽ đề nghị doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại.

Đây được xem là một giải pháp mạnh của Hà Nội nhằm hạn chế tối đa tình trạng phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo gây bức xúc xã hội.

H.Thanh