Đây là phần việc nằm trong kế hoạch tổ chức cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử cho các đồng chí đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII mà Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương khẩn trương thực hiện.

Thời gian hoàn thành việc thu nhận và truyền dữ liệu hồ sơ cấp CCCD cho các đồng chí đại biểu tỉnh Hải Dương về Bộ Công an sẽ hoàn thành trước ngày 4/1/2020 để tiến hành in thẻ CCCD có gắn chip cấp cho 24 đồng chí đại biểu tỉnh Hải Dương.

Tổ chức cấp thẻ  CCCD gắn chip điện tử cho 24 đồng chí đại biểu tỉnh Hải Dương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Khi cấp CCCD có gắn chip, một điểm mới khi thực hiện quy trình thu nhận vân tay là cán bộ Công an sẽ lăn vân tay tròn (trước đây là vân tay phẳng).

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hải Dương sẽ tiến hành cấp CCCD gắn chip cho công dân có hộ khẩu thường trú hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh và sẽ làm cuốn chiếu theo xã, phường,thị trấn.

 Đối với những người chưa có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đơn vị sẽ tiến hành thu nhận thông tin cư trú của công dân để làm cơ sở cấp CCCD gắn chip.

Phương Thùy