Ngày 3/10, tại huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao quyết định của Thủ thướng Chính phủ công nhận huyện Đơn Dương đạt chuẩn huyện Nông thôn mới.

Ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tháng 5/2013, huyện Đơn Dương được UBND tỉnh Lâm Đồng chọn làm huyện điểm xây dựng nông thôn mới. Ngay sau đó, huyện đã huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện đạt được 19 chỉ tiêu của nông thôn mới vào năm 2015.  

Là địa phương có xuất phát điểm tương đối thấp, huyện Đơn Dương có 3/8 xã đặc biệt khó khăn, tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiến hơn 30%. Tuy nhiên, đến nay, thu nhập bình quân trên địa bàn huyện đạt 48 triệu đồng/người/năm. tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,3%. Mạng lưới giao thông nông thôn, trường học, nhà ở dân cư nông thôn đều đạt chuẩn…

Đến tháng 3/2015, huyện Đơn Dương có 8 xã thì 7 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định. Đây là huyện 6 thứ trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và là huyện đầu tiên của khu vực Tây Nguyên đạt được điều này.

Kim Ngân