Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long, huyện Vân Đồn đang có hiện tượng sốt đất ảo và xuất hiện hiện tượng mua bán ngầm. Theo đó tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương phải thực hiện nghiêm túc quản lý đất đai, nhất là đất rừng chuyển giao, đất hộ gia đình. 

Tuy nhiên Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cũng lưu ý, hiện nay đang trong tiến hành lập quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn trở thành đặc khu kinh tế, do vậy việc mua bán đất lúc này khả năng sẽ trở nên lạc hậu, không phù hợp.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho rằng việc mua bán đất ở Vân Đồn khả năng sẽ trở nên lạc hậu, không phù hợp.

Báo cáo làm rõ thêm về kết quả kinh tế xã hội năm 2017, ông Nguyễn Đức Long cho biết với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Quảng Ninh đã đạt được kết quả tích cực, hoàn thành và vượt 11/11 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. Đáng chú ý như thu ngân sách nội địa, dự kiến đến hết tháng 12 này sẽ đạt 27.600 tỷ đồng. 

Cùng với đó, về cải cách hành chính, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong toàn quốc tổ chức lấy ý kiến của doanh nghiệp, đo sự hài lòng phục vụ điều hành của các cấp sở ngành, địa phương. Qua đây, vai trò, trách nhiệm của các sở ngành địa phương đã có sự chuyển biến tích cực, nhất là vai trò của người đứng đầu trong phục vụ hỗ trợ, đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp.

Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017,  Quảng Ninh có thêm 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 2 xã so với kế hoạch đề ra. Nhiều địa phương có số hộ nghèo giảm mạnh, ý thức của người dân trong việc chủ động thoát nghèo đã được nâng lên, song Quảng Ninh vẫn tiếp tục rà soát phân cấp cho các địa phương hoàn toàn chủ động trong các nguồn vốn hỗ trợ, sao cho hiệu quả.

Về an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật tuy đạt được nhiều kết quả quan trọng; phát hiện, điều tra và xử lý kịp thời. Tuy nhiên, một số nhóm tội phạm gia tăng như trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trộm cắp tài sản; chống người thi hành công vụ gia tăng. Đáng chú ý tội phạm xâm hại trẻ em năm 2017 tăng 11 vụ, 11 bị can so với năm 2016, gây bức xúc trong dư luận xã hội.  Theo đó UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 ngày 16-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Xuất nhập khẩu đóng góp cho nguồn thu ngân sách tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc nêu một số nhiệm vụ chính trong thời gian tới, trong đó hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2020, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện Đề án Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn và cùng với các địa phương khác tham gia xây dựng Dự án luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trình Quốc hội thông qua. 

Quảng Ninh cũng đặt các giải pháp thực sự hiệu quả thu hút, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác quản lý nhà nước, phục vụ hoạt động của khu vực dịch vụ, du lịch, khu công nghiệp, đặc biệt là việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho Khu hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn khi đi vào hoạt động, phục vụ các dự án quy mô lớn... 

Với đặc thù của tỉnh Quảng Ninh là một tỉnh có điều kiện tự nhiên, địa hình phức tạp, phát triển đan xen giữa công nghiệp nặng, xi măng, nhiệt điện với dịch vụ, du lịch; địa bàn dân cư trải rộng, phân tán, các khu vực đô thị, khu vực tập trung dân cư với mật độ cao cùng với nhiều giá trị tự nhiên cần được bảo vệ. 

Theo đó Quảng Ninh đã chọn chủ đề công tác năm 2018 là “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”. Đây là tiền đề quan trọng để chủ động triển khai cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch, giải pháp cụ thể để thay đổi căn bản về nhận thức và hành động, xây dựng môi trường phát triển bền vững cho sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng môi trường sống của cộng đồng dân cư và phục vụ du khách.

V.Huy