Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành quy định quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức quản lý. 

Theo đó, quyết định nêu rõ cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ, công chức, viên chức quản lý đi công tác nước ngoài gồm: Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội. UBND TP Hà Nội khẳng định, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ là tài sản của Nhà nước. 

Việc sử dụng và quản lý hộ chiếu phải được thực hiện theo các quy định của pháp luật; không gây thiệt hại cho uy tín và lợi ích của Nhà nước. Cán bộ, công chức, viên chức quản lý có hành vi quản lý và sử dụng hộ chiếu sai quy định, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Các cơ quan, đơn vị quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ nếu phát hiện vi phạm có trách nhiệm phối hợp với Sở Ngoại vụ để báo cáo Bộ Ngoại giao và các cơ quan có thẩm quyền để xử lý vi phạm. 

Cơ quan quản lý hộ chiếu của những người thuộc diện quy định tại các Khoản từ 1 - 8, điều 6, Nghị định 136 (về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam) phải thu giữ và quản lý hộ chiếu vợ hoặc chồng cùng đi theo hành trình công tác. 

Với cán bộ, công chức, viên chức quản lý được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ không được sử dụng để đi nước ngoài với mục đích cá nhân

N.Y