Tại buổi làm việc, bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho rằng, ở TP Cần Thơ, số lượng cấp phó tại một số Sở còn nhiều. Cụ thể, Sở Nội vụ, Sở Công thương có 5 cấp phó, Sở Y tế có 4 cấp phó. Trong khi đó, theo quy định, mỗi Sở chỉ được 3 cấp phó.

Bà Cao Thị Xuân còn chỉ rõ, ngoài việc các Sở dư cấp phó theo quy định, Cần Thơ còn có tình trạng số lượng lãnh đạo cấp phòng nhiều hơn nhân viên. Cụ thể như Sở LĐ-TB&XH có 10 trưởng phòng, 12 phó phòng/15 công chức; Sở Y tế có 17 trưởng, phó phòng/18 công chức; Sở Tư pháp có 9 trưởng phòng, 10 phó phòng/24 chuyên viên...

Theo UBND TP Cần Thơ, thực hiện việc tinh giản biên chế, theo quy định đến năm 2021, Cần Thơ phải thực hiện tinh giản biên chế tối thiểu 2.529 trường hợp. Theo đó, công chức hành chính 212 trường hợp; viên chức 2.317 trường hợp.

Tại buổi làm việc, bà Cao Thị Xuân cũng đặt vấn đề vì sao Trung tâm Xúc tiến thương mại và hội chợ triển lãm Cần Thơ đã có 4 Phó Giám đốc mà lại bổ nhiệm thêm ông Vũ Minh Hoàng từ Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ sang làm Phó Giám đốc?

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại buổi làm việc.

Về vấn đề này, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: “Ông Vũ Minh Hoàng là người có học hành, giỏi ngoại ngữ nên thành phố rất cần để phục vụ cho Trung tâm xúc tiến đầu tư của thành phố, trên cơ sở đó mới tiếp nhận.

Đồng thời, ông Hoàng là Phó Vụ trưởng vụ Kinh tế của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ nên đem về bố trí vị trí công tác tương xứng. Lúc đầu chúng tôi cần người, còn vấn đề đúng sai thì hiện nay Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang kiểm tra và đến nay vẫn chưa kết thúc nên chưa có kết luận cuối cùng. Hiện nay Cần Thơ đang chờ kết luận như thế nào từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương để có hướng xử lý tiếp theo”…

Theo UBND TP Cần Thơ, thời gian qua công tác cải cách tổ chức bộ máy của thành phố còn nhiều hạn chế như việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu quả chưa cao; thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa mạnh dạn trong công tác đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức để thực hiện tinh giản biên chế trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; số lượng Ban chỉ đạo, Hội đồng của thành phố còn nhiều nên chồng chéo chức năng nhiệm vụ. Một người tham gia nhiều Ban chỉ đạo đã ảnh hưởng đến công tác điều hành.

Đức Văn