Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu tập trung thanh tra, kiểm tra các vấn đề được dư luận quan tâm liên quan đến tham nhũng, lãng phí, như: đất đai, tài nguyên khoáng sản, các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, đầu tư nước ngoài... Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh thế nghiêm trọng, phức tạp kéo dài để làm rõ và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có sai phạm gây thất thoát, thua lỗ lớn, đặc biệt trong các dự án đang được dư luận xã hội quan tâm. Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản nhà nước trong các vụ án kinh tế lớn.

V.H