Theo Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn chủ động phối hợp với Bộ Công an và các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng trời, biển đảo của Tổ quốc. 

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, những năm qua, các đoàn kinh tế quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khu kinh tế - quốc phòng theo quyết định của Thủ tướng về phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực khu kinh tế quốc phòng. Từ đó góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; kết hợp đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa bàn chiến lược, biên giới, biển đảo.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại cuộc họp.

Về hoạt động của các doanh nghiệp quân đội, Thiếu tướng Võ Hồng Thắng, Cục trưởng Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng cho biết, các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng đã giảm mạnh từ con số 305 doanh nghiệp vào năm 2000, sau khi được sắp xếp, đến cuối năm 2016 còn 88 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Tiêu chí để sắp xếp giữ lại 17 DN quân đội 100% vốn Nhà nước đang được Bộ Quốc phòng trình Chính phủ xem xét là những DN có nhiệm vụ quân sự, quốc phòng kết hợp với lao động sản xuất. Những DN làm kinh tế đơn thuần còn lại sẽ được Bộ Quốc phòng cho cổ phần hóa, thoái hết vốn vào năm 2020. 

Thời gian gần đây, các doanh nghiệp quốc phòng có bước phát triển vượt bậc, trong top 10 DN hàng đầu của cả nước, DN trong quân đội chiếm một nửa. Đến nay, Bộ Quốc phòng đã và đang triển khai 28/33 khu kinh tế quốc phòng, Các khu kinh tế quốc phòng cơ bản đã đạt được mục tiêu về QPAN, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, góp phần ổn định chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân” tại các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới, biển đảo.

Các đoàn kinh tế quốc phòng đã hoàn thành việc hỗ trợ, đón nhận được trên 101.345 hộ dân, trong đó ổn định tại chỗ, giúp dân xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho trên 69.817 hộ dân; hoàn thành mục tiêu đón nhận, sắp xếp dân cư trong các khu kinh tế quốc phòng được gần 31.528 hộ dân; xây dựng mới được 536 điểm dân cư tập trung với 32.009 hộ dân. Từ nay đến hết năm 2025, các đơn vị quân đội sẽ tiếp tục hỗ trợ 100.000 hộ dân để góp phần khắc phục tình trạng người dân sống tản mát trong rừng và tình trạng một số xã “trắng dân” không thể thành lập được đơn vị hành chính.

Theo Thiếu tướng Võ Hồng Thắng, các khu kinh tế quốc phòng trực tiếp tổ chức sản xuất tập trung như Binh đoàn 15, Binh đoàn 16, Công ty Cà phê 15 đã thực hiện trồng 44.551ha cao su, 2.718ha cà phê, hơn 10.000ha điều cao sản và gần 1.000ha cây nguyên liệu giấy... từ đó tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 17.000 hộ gia đình đồng bào sinh sống trên địa bàn Tây Nguyên. 

Các khu kinh tế quốc phòng không trực tiếp tổ chức sản xuất tập trung cũng đã giúp dân một cách hiệu quả thông qua việc tổ chức dịch vụ hai đầu như thu mua, chế biến nông sản, cung cấp vật tư nông nghiệp, chuyển giao kỹ thuật cho nhân dân... Đặc biệt chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, trong giai đoạn 2014-2016 quân đội đã hỗ trợ, trao tặng 24.000 con bò giống cho đồng bào 11 tỉnh biên giới phía Bắc.

Thiếu tướng Võ Hồng Thắng cho biết, vừa qua Bộ Quốc phòng đã tiến hành thu hồi 1.000 biển số đỏ xe quân đội. Hiện các DN quân đội 100% vốn nhà nước chỉ được cấp có 2 xe biển đỏ dành cho lãnh đạo. Các xe còn lại sẽ chuyển sang biển số trắng. Các DN quân đội đều phải tính đủ chi phí, hạch toán như DN khác, cạnh tranh như DN khác, không có gì ưu tiên ưu đãi. 

Liên quan việc tạm dừng chuyển đổi đất quốc phòng sang làm kinh tế, Thiếu tướng Võ Hồng Thắng nhấn mạnh, không nên nói quân đội làm kinh tế. Việc quân đội thực hiện sản xuất xây dựng kinh tế là nhiệm vụ được Đảng giao. Khi thực hiện chức năng nhiệm vụ, quân đội được sử dụng nguồn lực cần thiết để đầu tư cho sản xuất, trong đó có đất đai.

Đ.Thắng