Chiều 28-10, Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã thông báo kết quả lấy ý kiến đại biểu Quốc hội về các “tư lệnh ngành” được chọn đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV. 

Theo đó, Văn phòng Quốc hội đã lựa chọn 5 Bộ trưởng, Trưởng ngành để lấy ý kiến đại biểu Quốc hội gồm: Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường.

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Kết quả lấy ý kiến thì lĩnh vực về nội vụ có 85% đại biểu đồng ý; Công thương hơn 82%; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hơn 78%; Thông tin truyền thông hơn 77%; Thanh tra hơn 70% ý kiến đồng ý. 

Căn cứ vào kết quả trên, Quốc hội đã chọn 4 Bộ trưởng trả lời chất vấn kỳ này gồm: Bộ Nội vụ; Bộ công thương; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Thông tin, truyền thông.

Theo đó, nhóm vấn đề về Nội vụ trách nhiệm trả lời chính thuộc về Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Các nội dung chất vấn là việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nhất là việc sắp xếp cán bộ công chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, thi nâng ngạch cán bộ, công chức và viên chức; công tác đánh giá cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Bốn vị bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn.

Cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình các nội dung liên quan trong nhóm vấn đề này là Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Tài chính, GD-ĐT, Y tế.

Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Công thương với các nội dung về: công tác quản lý, điều tiết điện lực; việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch năng lượng mới và năng lượng tái tạo; hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường ngoài nước, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ; thương mại điện tử và kinh tế số; công tác quản lý thị trường; phòng chống gian lận thương mại; quản lý cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng.

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh sẽ chịu trách nhiệm trả lời chính. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng các Bộ: KH-ĐT, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), Khoa học Công nghệ, Thông tin – truyền thông, Công an, Ngoại giao, TTCP cùng tham gia trả lời với Bộ trưởng Trần Tuấn Anh.

Nhóm vấn đề về lĩnh vực NN-PTN sẽ tập trung chất vấn về chất lượng, hiệu quả chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới; công tác quy hoạch trồng trọt, chăn nuôi với thị trường tiêu thụ; ứng dụng khoa học công nghệ cao trong nông nghiệp; công tác xuất khẩu nông sản, thủy sản. Công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; công tác quản lý, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại trong khai thác, đánh bắt hải sản trên biển.

Tham gia trả lời cùng Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng các Bộ Công Thương, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Khoa học và Công nghệ, TT-TT, Giao thông Vận tải Lao động, Thương binh và Xã hội

Nhóm vấn đề thứ 4 thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông gồm: Công tác quản lý báo chí, quản lý giấy phép trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình, cấp, thu hồi thẻ nhà báo; công tác quản lý thông tin điện tử, nhất là các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, quản lý quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng; về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử.

Trách nhiệm trả lời chính cho nhóm vấn đề này là Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ: VH-TT-DL, KH-CN, Tài chính, Nội vụ, Công an, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn.

Nhóm vấn đề cuối cùng được đề xuất là về lĩnh vực NN-PTNT. Nội dung cụ thể của nhóm vấn đề này là chất lượng, hiệu quả chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới; công tác quy hoạch trồng trọt, chăn nuôi với thị trường tiêu thụ; ứng dụng khoa học công nghệ cao trong nông nghiệp; công tác xuất khẩu nông sản, thủy sản. Công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; công tác quản lý, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại trong khai thác, đánh bắt hải sản trên biển.

Tham gia trả lời cùng Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng các Bộ Công Thương, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Khoa học và Công nghệ, TT-TT, Giao thông Vận tải Lao động, Thương binh và Xã hội.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, phương thức chất vấn sẽ giống giống kỳ họp trước, đó là hỏi nhanh đáp gọn, mỗi lượt có 3 - 5 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn, mỗi đại biểu nêu chất vấn không quá 1 phút; người bị chất vấn trả lời không quá 3 phút/1 nội dung chất vấn. 

Trong quá trình chất vấn, đại biểu Quốc hội có quyền tranh luận đối với các thành viên Chính phủ, trưởng ngành để làm rõ những vấn đề đã được trả lời nhưng chưa thỏa đáng; thời gian tranh luận không quá 2 phút, thông tin tranh luận phải chính xác, đúng phạm vi chất vấn; không lạm dụng đăng ký tranh luận để đặt câu hỏi chất vấn; khi cần thiết, giữa các đại biểu có thể trao đổi lại với nhau nhưng cần cụ thể, đúng trọng tâm vấn đề chất vấn.

Thu Thuỷ - Thiện Minh