Tại Hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2017-2018 đối với giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức ngày 26-12, đại diện Vụ Giáo dục thường xuyên cho biết: Về công tác xoá mù chữ, hiện còn một số khu vực có tỉ lệ biết chữ mức độ 1 trong độ tuổi 15-60 luôn thấp hơn so với mặt bằng chung của toàn quốc, như: khu vực Tây Nguyên, đồng bằng Sông Cửu Long, khu vực miền núi phía Bắc.

Một số tỉnh có tỉ lệ biết chữ mức độ 1 trong độ tuổi 15-60 rất thấp, tới dưới 90%, như: Lai Châu, Cà Mau, Trà Vinh, Đắk Lắk, Kiên Giang, An Giang. Đặc biệt, hiện cả nước vẫn còn gần 2 triệu người mù chữ nhưng số người đi học xoá mù chữ rất ít.

Tỉ lệ huy động người mù chữ đi học xoá mù chữ chỉ khoảng 3% toàn quốc. Nhiều tỉnh miền núi nhưng không vận động được người đi học xoá mù chữ như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hoà Bình, Kiên Giang, Bến Tre...

HT