Trong đó, có các dự án như Thủy điện Nậm Sọi, Thủy điện Nậm Công, Dự án mặt bằng công trình Thủy điện Sơn La (tỉnh Sơn La); Thủy điện Hương Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế)… Những địa phương làm tốt công tác trồng rừng thay thế trong thời gian qua là Lai Châu (trồng vượt 2.900ha), Thanh Hóa (trồng vượt 3.600ha), Nghệ An (trồng vượt hơn 400ha)… nên tổng diện tích trồng rừng thay thế tại 30 tỉnh, TP mới cao hơn chỉ tiêu đề ra.

Trước đó, vào ngày 27-11-2013, Quốc hội khóa XIII đã có Nghị quyết số 62/2013/QH13 về tăng cường công tác quản lý, quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành công trình thủy điện. Mục tiêu của nghị quyết là tổ chức trồng bù những diện tích rừng bị quy hoạch và chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác như xây dựng công trình thủy điện, khai thác khoáng sản, du lịch…

C.L.