Sau khi xem xét văn bản Công ty TNHH MTV vận tải đường sắt Hà Nội gửi về việc mua lại tàu cũ của Trung Quốc, ngày 3-2, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã ký văn bản và yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện ngay những công việc liên quan.

Văn bản Bộ trưởng Thăng ký nêu rõ, căn cứ Nghị định của Chính phủ về việc quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, Bộ GTVT yêu cầu Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam báo cáo rõ về công văn gửi Cục Đường sắt Côn Minh – Trung Quốc trước ngày 4-2.

Bộ trưởng Thăng yêu cầu tổ chức kiểm điểm nghiêm, làm rõ trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Ban lãnh đạo Tổng Công ty và các cán bộ liên quan thuộc Tổng Công ty việc giao cho các đơn vị đường sắt trực tiếp thương thảo, ký hợp đồng và làm thủ tục mua toa xe đã qua sử dụng của Trung Quốc.

Người đứng đầu ngành giao thông vận tải yêu cầu Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho ông Nguyễn Viết Hiệp thôi làm Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV vận tải đường sắt Hà Nội, chỉ đạo Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty này đề nghị Hội đồng quản trị cách chức Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Viết Hiệp và xử lý kỷ luật nghiêm những cán bộ có liên quan.

Lí do cách chức theo chỉ đạo nói trên là vì trái thẩm quyền trong việc làm văn bản gửi cơ quan nhà nước; Không thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và cơ quan có liên quan về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Văn bản cũng yêu cầu Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương tổ chức thực hiện, báo cáo Bộ Giao thông vận tải trước ngày 12/2.

Trước đó, từ năm 2015, hơn 160 toa xe cũ đã qua sử dụng trên đường ray khổ 1.000mm của Cục Đướng sắt Côn Minh - Trung Quốc được ngành đường sắt chủ trương mua lại, trong số này có 120 toa đóng từ hơn 20 năm trước, những toa xe mới nhất cũng có tuổi thọ khoảng 12 năm. Ngành đường sắt cho rằng “lô hàng” này phù hợp với điều kiện hạ tầng hiện tại của đường sắt trong nước.

Từ tháng 6-2015, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thống nhất về chủ trương đàm phán mua toa xe đã qua sử dụng của Cụcđường sắt Côn Minh - Trung Quốc theo nhu cầu của Công ty TNHH MTV vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty Ratraco.

Hiện nay Công ty TNHH MTV vận tảiđường sắt Hà Nộiđang xin ý kiến của Bộ Khoa học & Công nghệ và Giao thông vận tải để đươc hướng dẫn về thủ tục. Đáng nói, việc “mua bán” này của Tổng Công ty Đường sắt và các công ty con không được báo cáo lên cơ quan quản lý nhà nước ngành đường sắt nước nhà là Cục Đường sắt Việt Nam.

Đặng Nhật