Chào mừng ngài Tư lệnh Cảnh sát New Zealand cùng Đoàn đại biểu sang dự Hội nghị ASEANAPOL 39, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, chuyến thăm Việt Nam của ngài Mike Bush vào tháng 7-2018 và tham dự Hội nghị ASEANAPOL 39 tại Hà Nội thể hiện sự coi trọng hợp tác của New Zealand với ASEAN, với Việt Nam nói chung, với Bộ Công an Việt Nam nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - New Zealand đang phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao, giáo dục… Trên cơ sở đó, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát New Zealand đã đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, chia sẻ thông tin tội phạm…

Toàn cảnh buổi tiếp.

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao kết quả cuộc Hội đàm và Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát New Zealand về đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia vừa được ký kết thay cho Thỏa thuận đã ký năm 2010, thể hiện ý chí tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan. 

Thỏa thuận đảm bảo phù hợp với tình hình hiện tại, đáp ứng nhu cầu hợp tác, có tính khả thi cao hơn, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, giữa Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát New Zealand ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu. Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, hai Bên tiếp tục hợp tác trên các lĩnh vực mà hai Bên cùng quan tâm và trên các nội dung trong Thỏa thuận đã ký kết.

Bộ trưởng Tô Lâm chúc mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia Việt Nam và New Zealand, giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát New Zealand ngày càng phát triển tốt đẹp, vì lợi ích an ninh quốc gia và lợi ích của nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Tô Lâm; Tư lệnh Cảnh sát New Zealand Mike Bush cùng các đại biểu.

Ngài Tư lệnh Cảnh sát New Zealand Mike Bush chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng Công an Việt Nam nói riêng đã đạt được trong những năm qua; khẳng định, Cơ quan Cảnh sát New Zealand luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ với Bộ Công an Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, bảo đảm an ninh, trật tự ở mỗi nước. 

Ngài Mike Bush chúc mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và New Zealand, giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát New Zealand ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, thực chất và hiệu quả.

L.C.