Tại buổi tiếp Đại sứ Ted Osius, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Hoa Kỳ trong thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng... không ngừng được tăng cường, củng cố và phát triển; góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, bền vững của mỗi nước nói riêng và khu vực nói chung trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của Ngài Đại sứ.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Ted Osius tại buổi tiếp.

Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan chức năng của Hoa Kỳ đã có nhiều bước tiến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, trong thời gian tới Đại sứ Ted Osius sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực để củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước; cũng như sự hợp tác có hiệu quả giữa các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Hoa Kỳ; vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực...

Đại sứ Ted Osius khẳng định sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước Hoa Kỳ - Việt Nam trong thời gian qua, nhất là từ khi hai bên xác lập quan hệ Đối tác toàn diện; chân thành chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia Hoa Kỳ - Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác; đồng thời tin tưởng rằng, thời gian tới, mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cơ quan hữu quan Hoa Kỳ với Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần tăng cường sự hợp tác hai quốc gia…

Bộ trưởng Tô Lâm, Đại sứ Hugh Borrowman và các đại biểu tại buổi tiếp. 

Chiều cùng ngày, tại buổi tiếp Đại sứ Hugh Borrowman, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng ngài Đại sứ đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; cảm ơn ngài Đại sứ đã có những đóng góp vô cùng đặc biệt trong nhiệm kỳ công tác, góp phần tăng cường mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Australia, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Australia tiếp tục được duy trì, phát triển và ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ hy vọng, sau khi kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, dù trên cương vị nào, Đại sứ Hugh Borrowman cũng sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Australia nói chung và quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Australia nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục kết hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật Australia, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa hai bên, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đưa mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam – Australia lên tầm cao mới.

Đại sứ Hugh Borrowman bày tỏ vui mừng trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Australia đang phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực và tin tưởng rằng, trong những năm tiếp theo, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Australia sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng, chống các loại tội phạm.

Ngài Đại sứ cũng khẳng định với trách nhiệm cũng như tình cảm cá nhân sau khi về nước trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển chặt chẽ và toàn diện hơn.

Khổng Hà