Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam và Cộng hòa Pháp có mối quan hệ hữu nghị, truyền thống và tin cậy lẫn nhau. Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao tới nay, Việt Nam và Cộng hòa Pháp đã xây dựng nền tảng cho mối quan hệ hợp tác, ký kết nhiều thỏa thuận và cơ chế hợp tác trong nhiều lĩnh vực như thương mại và đầu tư, văn hóa khoa học và công nghệ, giáo dục, đào tạo...

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Berthand Lortholary tại buổi tiếp.

Trong thời gian qua, mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Cộng hòa Pháp nói chung và quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các lực lượng thực thi pháp luật của Cộng hòa Pháp nói riêng không ngừng được khẳng định, củng cố và mở rộng. 

Quan hệ hợp tác hiệu quả đó đã được Nhà nước, Chính phủ, nhân dân hai nước ghi nhận và đã góp phần quan trọng vào công cuộc đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của mỗi nước. Sự phát triển và thành tựu hợp tác đó có được nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ không mệt mỏi của Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam rất coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác với các cơ quan hữu quan của Cộng hòa Pháp. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trao đổi thông tin tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến hai nước.

Bộ trưởng Tô Lâm, Đại sứ Berthand Lortholary và các đại biểu tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Tô Lâm hi vọng trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, ngài Đại sứ sẽ ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Cộng hòa Pháp nói chung và quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các lực lượng thực thi pháp luật của Cộng hòa Pháp nói riêng.

Chân thành cám ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ngài Berthand Lortholary khẳng định sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Cộng hòa Pháp trong thời gian qua, nhất là từ khi hai bên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược; chân thành chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác; đồng thời tin tưởng rằng, thời gian tới, mối quan hệ phối hợp công tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Cộng hòa Pháp sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần tăng cường sự hợp tác hai quốc gia…

Khổng Hà