Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết: năm 2019, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế và lợi dụng chức vụ được Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân đặc biệt quan tâm. Nhiều biện pháp, kế hoạch nghiệp vụ được thực hiện hiệu quả. 

Tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng theo dõi được đảm bảo đúng hạn, công tác phong tỏa, thu hồi, kê biên tài sản được tập trung đẩy mạnh và triệt để hơn. Tỷ lệ phạm pháp hình sự năm 2019 giảm 7,39% so với năm 2018.

Bộ trưởng Tô Lâm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei.

Tình hình an ninh đối ngoại được đảm bảo, cùng với đó công tác hợp tác quốc tế của lực lượng Công an nhân dân được đẩy mạnh toàn diện về cả chiều rộng và chiều sâu. Các cơ chế hợp tác song phương và đa phương đạt được nhiều hiệu quả. 

Hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Brunei được triển khai ở tất cả các cấp, trên cả kênh song phương và đa phương. Hai bên đã có những trao đổi hiệu quả và thực chất trong lĩnh vực đảm bảo an ninh và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Để đạt được kết quả trên, thay mặt lực lượng Công an nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời cảm ơn tới Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ở nước ngoài và Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Công an nhân dân với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ở nước ngoài là một trong những yếu tố then chốt để đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội từ xa.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Năm 2020, Việt Nam vừa là Chủ tịch ASEAN vừa là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng như có nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. 

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu.

Do đó, quan hệ Việt Nam – Brunei cần được thúc đẩy toàn diện, nhất là hợp tác trong phòng, chống tội phạm, tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, trong đó có ASEAN và Liên hợp quốc.

Đồng chí Bộ trưởng đề nghị cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, bao gồm hợp tác phòng, chống tội phạm; kịp thời phối hợp với Bộ Công an trong lĩnh vực an ninh, trật tự nhằm đảm bảo an ninh, hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước, đóng góp vào an ninh và thịnh vượng trong khu vực; tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trí Trung