Tham gia Đoàn công tác còn có đồng chí Trần Quốc Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Ban Nội chính Trung ương; Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an. 

Về phía địa phương, tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum cùng các đồng chí trong Ban Thượng vụ Tỉnh uỷ, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Trong thời gian làm việc tại tỉnh Kon Tum, đoàn công tác sẽ tập trung xem xét, kiểm tra các vụ việc đã được tỉnh Kon Tum giải quyết, đã đúng và chính xác hay chưa, nhất là các vụ việc được dư luận quan tâm; các vụ việc có dấu hiệu oan sai, các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại địa phương, để nắm được tình hình về vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và kết quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, góp phần nhận diện và xử lý các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó đánh giá những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, xác định phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác, phát hiện và xử lý tham nhũng.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Báo cáo của Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trên địa bàn trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy, được sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương về phòng, chống tham nhũng, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum dã luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng; các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng.

Qua đó, đã tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng đã đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố một số vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp trên địa bàn và đưa ra xét xử công khai, minh bạch.

Tuy nhiên, trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng vẫn còn cấp uỷ, lãnh đạo của một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm chú trọng, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nên hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó, các vụ án tham nhũng lớn thường rất phức tạp, phương thức thủ đoạn tinh vi, khối lượng điều tra lớn nên một số vụ án còn kéo dài, chưa thể giải quyết triệt để. Tệ hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu còn xảy ra một số nơi gây bức xúc đối với người dân và doanh nghiệp, làm suy giảm lòng tin của một bộ phận nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng…

Tại buổi làm việc, đại diện các ban, ngành cũng đã trao đổi với Đoàn công tác về những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đồng thời, đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quản công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới…  

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Bộ trưởng Tô Lâm đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo đấu tranh, phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua.

Quang cảnh buổi làm việc

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng tỉnh Kon Tum nói riêng, Tây Nguyên nói chung vấn đề quản lý, sử dụng đất đai lỏng lẻo rất dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Vừa qua, nhiều cán bộ đã dính vào vòng lao lý chỉ vì đất. Ngoài ra, phải chú ý quản lý tài chính chặt chẽ, để đấu tranh với hiện tượng rửa tiền, với những dòng tiền lòng vòng do tham nhũng, phạm pháp mà có.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã quán triệt nội dung kiểm tra, đôn đốc về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Trong đó, tập trung về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Kon Tum đối với công tác phòng, chống tham nhũng; quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa phương; kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế và thu hồi tài sản tham nhũng; tổ chức bộ máy và hoạt động của các cơ quan, đơn vị chức năng về phòng, chống tham nhũng…

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế và thu hồi tài sản tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019 mà Ban Chỉ đạo đang tập trung chỉ đạo. Bộ trưởng lưu ý Tỉnh ủy Kon Tum cần tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương để tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.


Văn Thành