Tại Hội nghị triển khai Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 – 2020 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của Ban Chỉ đạo 138/CP, sáng 9-8 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 138/CP đã công bố Quyết định số 1471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình với các thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 138/CP giai đoạn 2016 – 2021 gồm 38 thành viên, do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Cũng theo Quyết định số 1471/QĐ-TTg, Ban Chỉ đạo 138/CP giai đoạn 2016 – 2020 bổ sung 5 Bộ, ngành thành viên, gồm: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ban Nội Chính Trung ương.

Quỳnh Vinh