Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, đến thời điểm này, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và các tổ chức phụ trách bầu cử các cấp của tỉnh đã chấp hành và thực hiện đầy đủ, đúng quy định các bước quy trình của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Chính phủ, Hội đồng bầu cử Quốc gia và các cơ quan có thẩm quyền.

Toàn cảnh buổi làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk.

Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, các bước hiệp thương đảm bảo đúng thời gian quy định; các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện quy trình giới thiệu người ra ứng cử bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân; tỷ lệ ứng cử viên là nữ dân tộc, trẻ tuổi, ngoài Đảng đảm bảo đúng quy định, chú trọng đến chất lượng, trình độ, năng lực, điều kiện của đại biểu; các cơ quan tham mưu về công tác bầu cử cũng đã có những đề xuất, giải pháp kịp thời, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trên từng địa bàn; công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri và nhân dân tìm hiểu, nắm bắt được các quy định của pháp luật về bầu cử...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô lâm đã biểu dương những công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh Đắk Lắk.

Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Tô Lâm khi đến thăm, làm việc với Công an tỉnh.

Bộ trưởng cũng lưu ý, tỉnh Đắk Lắk cần quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, trọng tâm là Chỉ thị số 51-CT/TW của Bộ chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết số 105/2015/QH13 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật tổ chức chính quyền địa phương; vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy Nhà nước; vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả. Động viên cử tri tự giác, tích cực chủ động tham gia bầu cử.

Bộ trưởng Tô Lâm duyệt đội danh dự Công an Đắk Lắk.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Thường xuyên đôn đốc, phát huy trách nhiệm của các thành viên Ủy ban bầu cử các cấp. Việc lựa chọn đội ngũ cán bộ phục vụ cuộc bầu cử phải đảm bảo có năng lực, trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo để bầu cử đủ số lượngđại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đặc biệt coi trọng chất lượng đại biểu. Đồng thời, bảo đảm cơ cấu về số lượng đại biểu là người đang công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; có tỷ lệ hợp lý đại biểu là người dân tộc thiểu số, các tôn giáo, đại biểu nữ, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh nhân tiêu biểu thuộc các thành phần kinh tế.

Xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn cuộc bầu cử, chú ý dự kiến các tình huống phức tạp có thể xảy ra để chủ động bố trí lực lượng, phương tiện xử lý có hiệu quả. Tăng cường nắm tình hình liên quan đến cuộc bầu cử, phát hiện, ngăn chặnkịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp, khiếu kiện ngay từ đầu và tại cơ sở, không để diễn biến phức tạp, không để tập trung đông người kéo về các trung tâm, thành phố, khu vực bầu cử, không để các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng kích động gây rối an ninh, trật tự, phá hoại bầu cử.

Chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an toàn các điểm bầu cử, nơi niêm yết danh sách ứng cử đại biểu, danh sách cử tri, hòm phiếu, quá trình bỏ phiếu và vận chuyển hòm phiếu.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc với CBCS Công an Đắk Lắk.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác Bộ Công an cũng đã đến thăm, làm việc với Công an tỉnh Đắk Lắk. Sau khi nghe Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo các mặt công tác công an từ đầu năm 2016 đến nay, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc mà Công an Đắk Lắk đã đạt được trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong quý I năm 2016. Bộ trưởng nhấn mạnh, việc triển khai các nhiệm vụ công tác của Công an Đắk Lắk bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tình hình ANTT trên địa bàn Tây Nguyên và địa bàn tỉnh Đắk Lắk được duy trì, ổn định tốt.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác Bộ Công an đến thăm, động viên Đại tá Phạm Minh Thắng tại bệnh viện.

Nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Đắk Lắk trước mắt phải tập trung bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; bảo đảm tuyệt đối an toàn các điểm bầu cử, nơi niêm yết danh sách ứng cử đại biểu, danh sách cử tri, hòm phiếu, quá trình bỏ phiếu và vận chuyển hòm phiếu. Chủ động nắm chắc tình hình, liên tục tấn công, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phản động; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn, đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc.

Bên cạnh đó, thường xuyên bám sát địa bàn, bám cơ sở, cùng với các ban, ngành địa phương tập trung giúp đỡ bà con khắc phục những khó khăn do hạn hán kéo dài nhằm ổn định sản xuất; tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về lĩnh vực ANTT; đẩy mạnh, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk trong sạch, vững mạnh.

Sau buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác Bộ Công an cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để thăm hỏi, động viên đồng chí Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh bị thương trong khi chỉ đạo các lực lượng chức năng ngăn cản một vụ dùng mìn tự chế để tự sát xảy ra vào tối 24-4 trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột vừa qua.

Văn Thành