Trước phiên chất vấn, Bộ trưởng Tô Lâm đã báo cáo tóm tắt các vấn đề chính các đại biểu quan tâm, đó là công tác công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý; hoạt động "tín dụng đen", băng nhóm theo kiểu "xã hội đen"; đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm an toàn giao thông; nhất là các trường hợp tham gia giao thông sử dụng rượu, bia vượt quá mức quy định, sử dụng ma tuý hoặc chất kích thích gây hậu quả nghiêm trọng.

Bộ trưởng Tô Lâm.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, chủ trương của Bộ Công an là  làm giảm tội phạm, xoá bỏ nguyên nhân phát sinh tội phạm. Trong những tháng đầu năm 2019, Bộ Công an đã đấu tranh giảm được ít nhất 3% tội phạm, thực hiện đồng  bộ giải pháp thực hiện mục tiêu,

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình và Bộ trưởng các bộ: Tư pháp, Quốc phòng, GTVT, LĐ-TB&XH, Y tế, GD-ĐT, TT&TT, Viện trưởng VKSND tối cao, Chánh án TAND tối cao…cùng tham gia trả lời các vấn đề lien quan đến lĩnh vực của mình

Phiên chất vấn Bộ trưởng Công an sẽ kết thúc vào 14h15 chiều nay.

PV