Theo Bộ trưởng, những sự việc xảy ra gần đây liên quan đến công tác quản lý Nhà nước tại Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Tổng Cục du lịch, cho dù bất cứ nguyên nhân và lý do gì cũng thực sự đáng tiếc. “Đây là bài học sâu sắc với công tác quản lý Nhà nước của ngành. Là Bộ trưởng tôi xin nhận trách nhiệm của người đứng đầu đối với những sự việc đó”, ông nói.

Bộ trưởng cho hay, Bộ VH,TT&DL đã và đang tập trung quyết liệt để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế, đổi mới tư duy công tác quản lý, kiện toàn công tác cán bộ, nâng cao kỷ luật chuyên môn, đạo đức công vụ và phương pháp điều hành trong thực thi công vụ để công tác quản lý Nhà nước của ngành ngày càng hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện

Đặt câu hỏi chất vấn, ĐBQH Cao Thị Xuân (Thanh Hóa) nhắc lại báo cáo của Bộ VH, TT&DL: “Đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham gia công tác quản lý, điều hành, thực thi pháp luật trong lĩnh vực này còn nhiều hạn chế, tư duy nhận thức về quản lý lĩnh vực này còn theo lối cũ, chưa bắt kịp với xu thế hiện nay”. Bà cho rằng, hiện vẫn chưa thấy có giải pháp nào trực tiếp để “thanh lọc” đội ngũ cán bộ này.

ĐBQH Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long) cũng nêu lên “5 chạy” trong báo cáo Bộ. “Đạo đức nghề nghiệp sa sút cả trong những lĩnh vực được xã hội tôn vinh. Lối sống ích kỷ, thực dụng, hưởng lạc, vô cảm có chiều hướng lan rộng. Thói dối trá, đạo đức giả, gian lận trong học hành, bằng cấp; các thủ đoạn chạy chức, chạy quyền, chạy danh, chạy lợi, chạy tội, làm ăn phi pháp, bất chính còn phổ biến. Vậy trách nhiệm của bộ đến đâu?” – đại biểu đặt vấn đề.

Trả lời những câu hỏi xoáy của các ĐBQH, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thừa nhận, những sự việc xảy ra vừa rồi do năng lực cán bộ. Nếu năng lực cán bộ tốt thì không xảy ra những việc như vậy, như vấn đề thu hồi cấp phép 5 bài hát rồi lại cho lưu hành lại; liên quan đến cập nhật hơn 300 bài hát trên website với những cái sai không đáng có; yêu cầu không cập nhật thì lại cập nhật; rồi cập nhật sai mục… Những cái sai về nghiệp vụ rất sơ đẳng về quản lý nhà nước. Rồi những sự việc xảy ra tại Tổng cục Du lịch…

ĐBQH Phạm Tất Thắng

“Trước hết, chúng tôi nhận trách nhiệm và đã đề ra các giải pháp. Chúng tôi đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, làm rõ trách nhiệm, xem nguyên nhân tại đâu. Trên cơ sở đó có những giải pháp về đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nâng cao đạo đức nghiệp vụ, cần thì thuyên chuyển. Những giải pháp này thì chúng tôi đang làm” – Bộ trưởng khẳng định.

Đối với câu hỏi của ĐBQH Phạm Tất Thắng, Bộ trưởng cho rằng, xây dựng đạo đức lối sống là vấn đề lớn của Đảng, Nhà nước. Nghị quyết Trung ương 4 đã nói về vấn đề này. Hội nghị Trung ương 9 lần thứ XI cũng đề cập kỹ vấn đề này, ban hành Nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, trong đó đề cập rất đậm vấn đề xây dựng nếp sống của con người.

“Đây là vấn đề rất khó. Với trách nhiệm quản lý Nhà nước, chúng tôi cũng đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện nhưng đến nay mới chỉ ban hành được một số văn bản, chỉ thị về xây dựng đạo đức trong gia đình; liên quan đến văn hoá doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân; văn hoá gia đình, khu dân cư… Đây là lĩnh vực lớn và khó, tuy nhiên nếu không làm bây giờ, làm chậm thì sẽ gặp những khó khăn sau này” – Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thừa nhận.

Quỳnh Vinh