Theo báo cáo của Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư Nguyễn Thế Phương trình bày, tổng số kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 là 50.000 tỷ đồng, trong đó Quốc hội đã thông qua phương án phân bổ 48.700 tỷ đồng cho các bộ, ngành trung ương và địa phương; còn lại 1.300 tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết.

Đến ngày 19-12-2016, Theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, số vốn nước ngoài dự kiến cắt giảm của 11 bộ, ngành Trung ương và 28 địa phương do không còn nhu cầu sử dụng hoặc không có khả năng giải ngân là 5.854,91 tỷ đồng.

Toàn cảnh phiên họp

Như vậy, nguồn điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 để bổ sung cho các dự án và nhiệm vụ mới là 7.154,91 tỷ đồng (gồm 1.300 tỷ đồng chưa phân bổ và  và 5.854,91 tỷ đồng đề xuất cắt giảm).

Chính phủ trình UBTVQH đồng ý cắt giảm 5.854,91 tỷ đồng như dự kiến; đồng thời phân bổ 7.154,91 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 để bổ sung cho 17 dự án kết thúc Hiệp định trong năm 2016, 2 dự án kết thúc Hiệp định sau năm 2016 và cấp vốn điều lệ cho 2 ngân hàng.

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định, chỉ còn 9 ngày nữa là kết thúc năm 2016 mà Chính phủ mới đưa ra điều chỉnh là chậm trễ, cần nghiêm túc nhận trách nhiệm về điều hành.

“Không chỉ năm 2016, việc giải ngân vốn, phân bổ, quản lý, sử dụng vốn nước ngoài những năm qua còn nhiều bất cập, chưa sát tình hình. Thậm chí có những đơn vị phân bổ nhưng không có nhu cầu sử dụng, hoặc chưa đủ điều kiện phân bổ vẫn phân bổ, giờ phải đi điều chỉnh. Rồi tình trạng chậm giải ngân diễn ra triền miên, một số địa phương lại giải ngân vượt mức được giao cũng chưa giải trình rõ nguyên nhân, ví dụ giao 10 làm hơn 10, giao 100 làm hơn 100…” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh; đồng thời đề nghị Chính phủ phân tích, đánh giá kỹ nguyên nhân, có giải pháp chấn chỉnh và hạn chế, khắc phục trong năm 2017.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Đồng ý việc điều chỉnh là cần thiết, Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc điều chỉnh phải đúng thẩm quyền, đúng Hiến pháp, đúng luật. Về nguyên tắc, tiêu chí rà soát cần lưu ý ý kiến UBTCNS và Bộ Tài chính, cái nào cắt giảm, đề nghị bổ sung phải đảm bảo không trái với cam kết mà chúng ta đã ký trong Hiệp định vay vốn nước ngoài, phù hợp với các luật có liên quan và không vượt số tiền 50.000 tỷ đồng. Riêng việc cấp vốn điều lệ cho Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển phải lưu ý, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Kết thúc phiên họp, các thành viên UBTVQH đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài và giao Bộ Kế hoạch – Đầu tư phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết, hoàn thành trong ngày 23/12 để gửi xin ý kiến UBTVQH thông qua.

Quỳnh Vinh