Văn phòng HĐND TP Hà Nội cho biết, kỳ họp tới đây (dự kiến ngày 1/8), HĐND TP sẽ tập trung vào 2 nội dung chính. Theo đó, HĐND TP sẽ xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách của Hà Nội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 của TP và thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐND TP. HĐND TP Hà Nội cũng sẽ thực hiện quyền giám sát thông qua chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND, các nhiệm vụ trọng tâm của TP, tình hình giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc được dư luận, cử tri Thủ đô và đại biểu HĐND TP quan tâm.

 Trước đó, 100% thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia đã nhất trí không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 14 đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường do bà này có 2 quốc tịch

Trong kỳ họp này, trong số 10 Nghị quyết mà HĐND TP sẽ thông qua tại kỳ họp này, sẽ có Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND TP đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, người vừa bị Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội ngay sau bà Hường trúng cử vì lý do vi phạm pháp luật về quốc tịch. 

HĐND TP cũng sẽ dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm. Trao đổi với báo chí về việc bãi nhiệm bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP cho biết, bà Hường sau khi trúng cử HĐND và đại biểu Quốc hội đã được xác định kết quả, đã dự kỳ họp thứ nhất HĐND TP. 

Tuy nhiên sau đó xuất hiện những tình tiết của Bộ Công an cung cấp liên quan đến vấn đề quốc tịch và kê khai tài sản nên bà Nguyệt Hường đã bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội và tới đây sẽ bãi nhiệm đại biểu HĐND TP. 

Ông Nam khẳng định, Thường trực HĐND TP đã họp, trình HĐND TP bãi nhiệm. Tại kỳ họp này, nếu có trên 2/3 đại biểu HĐND TP đồng ý thì bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường sẽ bị bãi nhiệm. 

Ngọc Yến