Dự và chủ trì buổi lễ, có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương cùng đại diện các cơ quan chức năng của Trung ương và tỉnh Quảng Ninh.  

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Tường Văn.

Theo đó, tại Quyết định số 2419 ngày 24/10/2020, Ban Bí thư quyết định điều động đồng chí Nguyễn Tường Văn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tường Văn

Đồng chí Nguyễn Tường Văn sinh năm 1971, quê quán: Thành phố Hải Phòng; có học vị Tiến sỹ Kinh tế Đại học quốc gia Úc (Australia National University).

Trước khi được bổ nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Tường Văn là Thứ trưởng Bộ Xây dựng, giúp Bộ trưởng quản lý Nhà nước các lĩnh vực phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng và trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác hợp tác quốc tế ngành Xây dựng; Phụ trách chung về dự án ODA; Phụ trách chung về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành Xây dựng.B.S