Đoàn công tác phát hiện trong phạm vi đường công vụ phục vụ riêng việc vận chuyển vật liệu xây dựng chùa Hồ Thiên, các đối tượng, cá nhân bên ngoài đã lợi dụng, đưa nhiều phương tiện vận tải, máy xúc vào tổ chức khai thác than trái phép… 

Phương tiện được đưa qua đường công vụ vào khai thác than trái phép. Ảnh: Hồng Nhung

Việc khai thác than này trên phạm vi rộng, làm thay đổi cảnh quan, ảnh hưởng tới môi trường, phá vỡ hệ thống đường từ Ngọa Vân lên Yên Tử. Việc làm đường công vụ trên đã không đảm bảo đúng mục đích đặt ra, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng tới môi trường khu vực. 

Bí thư tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo dừng ngay công trình đường công vụ phục vụ xây dựng chùa Hồ Thiên, đồng thời tiến hành kiểm tra toàn bộ dự án, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

V.Huy