Tại buổi tiếp, sau khi nghe Đại tá Phạm Khải thay mặt cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chúc mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Yên Bái và chia sẻ niềm vui của đồng chí Bí thư, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh được Đại hội và kỳ họp HĐND tỉnh bầu giữ cương vị mới với số phiếu bầu tuyệt đối, đồng chí Đỗ Đức Duy gửi lời cảm ơn, bày tỏ tình cảm, sự ấn tượng đối với Báo CAND, đồng thời thông tin thêm về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh vừa qua. 

Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy (thứ 5 từ trái qua); đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái (thứ 3 từ trái qua) tại buổi làm việc với Báo CAND

Đồng chí Bí thư vui mừng khẳng định, kết quả Đại hội đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng chỉ đạo của Trung ương và được Trung ương đánh giá cao. Các chức danh chủ chốt của tỉnh theo dự kiến đều đảm bảo; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ đều được Đại hội tín nhiệm bầu với số phiếu rất cao. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm 48 đồng chí. 

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 9 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng gồm 18 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Ngay sau đại hội, tỉnh đã tiến hành các bước để kiện toàn tổ chức bộ máy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt để sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống. 

Đại hội đề ra mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025, nằm trong nhóm tỉnh hàng đầu của khu vực trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Đại hội đã xác định tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao Công an tỉnh trong thời gian qua và khẳng định, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái thành công có vai trò đóng góp rất lớn của Công an tỉnh trong việc đảm bảo ANTT.

Thuỷ - Mai