Chiều 12/8, phiên họp thứ 47 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc.  Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, sau 3 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành nội dung đề ra. Trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Phiên họp với sự giãn cách nhất định, chấp hành đúng quy định phòng, chống dịch bệnh. Các nội dung trao đổi không kém phần sôi nổi, thể hiện trách nhiệm rất cao. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau Phiên họp này, các cơ quan của Quốc hội phối hợp với các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan hữu quan tiếp tục hoàn thiện nội dung mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến. Nội dung nào đủ điều kiện thì chuẩn bị trình trước Quốc hội, nội dung nào chưa hoàn thiện thì cố gắng thúc đẩy, không để dịch bệnh làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc phiên họp

Trước khi bế mạc phiên họp 47, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất ban hành chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí về tầm nhìn xây dựng Kiểm toán nhà nước xứng đáng là cơ quan thực hiện kiểm toán tài chính, tài sản công có trách nhiệm, uy tín, chuyên nghiệp và hiện đại; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; Nhất trí với giá trị cốt lõi của Kiểm toán nhà nước là “Độc lập - Liêm chính - Chuyên nghiệp - Uy tín - Không ngừng gia tăng giá trị’.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Hiến pháp năm 2013, lần đầu tiên khẳng định địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước. Việc lần này cụ thể hóa địa vị pháp lý, làm cho đầy đủ thiết chế do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và tuân thủ pháp luật. 

Nhấn mạnh vai trò của Kiểm toán Nhà nước là công cụ kiểm tra, kiểm soát tài sản, tài sản chính công của nhà nước, công cụ góp phần phòng chống tham nhũng, Chủ tịch Quốc hội cũng thống nhất, hướng đến mỗi năm tổ chức kiểm toán 1 lần. Nhất trí trong chiến lược 10 năm tới của Kiểm toán Nhà nước sẽ có Học viện Kiểm toán, nhưng phải đảm bảo thủ tục, được bổ sung quy hoạch trong mạng lưới các trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được sự đồng ý các cơ quan liên quan, gắn thực tiễn đào tạo và nghiên cứu khoa học. 


P. Thuỷ