Phát biểu tại lễ bế mạc, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: Chương trình gặp gỡ, giao lưu lần này là cơ hội để thanh niên hai nước Việt - Lào cùng trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm quý trong công tác thanh niên, cũng là dịp để thế hệ thanh niên ôn lại truyền thống đoàn kết của hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước.

Bày tỏ xúc động và cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã dành cho đoàn đại biểu Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào sự đón tiếp nồng nhiệt, Thành viên Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Nuon Thoong Su Van Vi Xay khẳng định chương trình lần này là dịp để thanh niên hai nước ôn lại truyền thống lịch sử của nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

PV