Tới dự còn có đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành và hàng trăm đoàn viên công đoàn tiêu biểu đại diện cho hàng triệu đoàn viên công đoàn trên cả nước.

Báo cáo của Tổng LĐLĐVN cho biết, thời gian qua tổ chức công đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở để công đoàn cơ sở thực sự là nền tảng, là bộ phận quan trọng trong hệ thống, trực tiếp thực hiện chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Kết quả được thể hiện bằng việc xây dựng Thư viện Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với cơ sở dữ liệu của gần 20.000 bản TƯLĐTT đã được công đoàn cơ sở ký kết; tham gia với doanh nghiệp tổ chức 30.641 cuộc đối thoại định kỳ 3 tháng một lần và 3.101 cuộc đối thoại đột xuất. 

Phối hợp tổ chức 24.878 hội nghị người lao động; đại điện tổ chức công đoàn ký kết được 27.866 bản TƯLĐTT với người sử dụng lao động; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cùng người lao động nòng cốt, đại diện cho người lao động tại doanh nghiệp thương lượng và ký kết 100 bản TƯLĐTT ở doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở; triển khai ký kết TƯLĐTT ngành của 4 ngành Trung ương và 2 ngành địa phương; lần đầu tiên thương lượng thành công và ký kết 03 bản TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao bằng khen cho các chủ tịch CĐCS tiêu biểu

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cho biết, 70 chủ tịch CĐCS được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương lần này là những cán bộ công đoàn tiêu biểu, đại diện cho gần 50.000 chủ tịch CĐCS khu vực doanh nghiệp. 

Trong đó có 14 đồng chí là nữ (chiếm 20%); chủ tịch CĐCS trẻ nhất là 29 tuổi, lớn tuổi nhất là 67 tuổi. “Nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp và thành tích của các chủ tịch CĐCS trong công tác TƯLĐTT và đối thoại, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; từ đó giới thiệu tới đông đảo cán bộ công đoàn, người lao động và xã hội, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong toàn hệ thống, Tổng Liên đoàn quyết định lựa chọn, tuyên dương các chủ tịch CĐCS xuất sắc, tiêu biểu trong công tác TƯLĐTT và đối thoại lần thứ Nhất. 

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước, chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII”, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nói.

 Phát biểu tại lễ tuyên dương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, 70 Chủ tịch Công đoàn cơ sở được tuyên dương ngày hôm nay là những tấm gương sáng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ của các thế hệ cán bộ công đoàn Việt Nam đã và đang đồng hành cùng đội ngũ công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân và toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang mang lại nhiều cơ hội to lớn, nhưng cũng đặt ra những thách thức mới. Yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ việc làm, thu nhập, cải thiện điều kiện lao động, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đoàn viên công đoàn đặt ra rất cấp thiết. 

Do đó, Chủ tịch nước Trần Đai Quang yêu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn cần tập trung đổi mới mạnh mẽ hơn nữa mô hình tổ chức và nội dung, phương thức hoạt động, xác định rõ hơn nhiệm vụ từng cấp công đoàn, hướng mạnh hoạt động về cơ sở. 

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương và các cơ quan truyền thông đại chúng để tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đối thoại và thương lượng tập thể trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là Chủ tịch Công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn ở cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn. Nghiên cứu, đề xuất việc ban hành cơ chế, chính sách bảo vệ cán bộ công đoàn, đặc biệt là công đoàn cơ sở; có cơ chế đãi ngộ thu hút, trọng dụng và sử dụng những người lao động tâm huyết, có năng lực, trách nhiệm và uy tín trở thành cán bộ công đoàn cơ sở. 

Tiếp tục quan tâm, nâng cao hiệu quả công tác thỏa ước lao động tập thể và đối thoại theo hướng nâng cao số lượng và chất lượng thỏa ước; phát huy vai trò của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong công tác thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước; hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thư viện thỏa ước lao động tập thể; đẩy mạnh phát triển thỏa ước ngành, đề xuất hoàn thiện hành lang pháp lý và triển khai rộng thỏa ước nhóm doanh nghiệp; phủ rộng phạm vi đối thoại tại doanh nghiệp, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của hoạt động đối thoại, làm cho hoạt động này trở thành hoạt động thường xuyên, nền nếp ở doanh nghiệp, góp phần thực chất vào việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Công đoàn các cấp trong việc chăm lo cho đời sống, việc làm, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

Phan Hoạt