Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các tướng lĩnh lãnh đạo Bộ Quốc phòng, ngành Quân nhu qua các thời kỳ tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước yêu cầu toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Cục Quân nhu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm quân nhu cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất, ưu tiên cho các lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Quân công hạng Nhì lên Quân kỳ quyết thắng của ngành Quân nhu Quân đội. Ảnh: TTXVN

Lưu ý Cục Quân nhu cần quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, hậu cần nhân dân; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết TW8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; nắm vững yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng để xác định phương hướng nhiệm vụ công tác bảo đảm quân nhu trong tình hình mới, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Quân nhu cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại và tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực tổ chức quản lý của cơ quan quân nhu; kiên quyết không để xảy ra lãng phí, thất thoát, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ ngành Quân nhu Quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống 70 năm, lực lượng Quân nhu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy trong các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và phong trào “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”.

70 năm trước, để đáp ứng yêu cầu phát triển kịp thời và mở rộng lực lượng của Quân đội, ngày 25-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí Sắc lệnh 34 thành lập Quân nhu cục với nhiệm vụ "thu mua, tập trung phân phối tiếp tế quân lương, quân trang, đồng thời phụ trách việc chế tạo các loại quân trang cho bộ đội", đánh dấu một mốc son quan trọng trong quá trình hình thành, phát triển của ngành Quân nhu, khẳng định sự đúng đắn, sáng tạo về đường lối quân sự.

Trong bối cảnh đất nước gặp muôn vàn khó khăn, nguồn cung cấp cho Quân đội thiếu thốn mọi bề, lực lượng Quân nhu còn mỏng và phân tán nhưng được sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Bộ Quốc phòng, Quân nhu các cấp nhanh chóng được ổn định về lực lượng.

Trong thời kỳ đổi mới, ngành Quân nhu tiếp tục phát huy truyền thống nuôi quân đánh thắng, đoàn kết sáng tạo vượt qua khó khăn, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần; bảo đảm đầy đủ quân nhu cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Nhờ phát huy tính chủ động của các đơn vị để khai thác, tìm nguồn vật chất tại chỗ, xây dựng tiềm lực quân nhu trong các khu vực phòng thủ, công tác nuôi dưỡng bộ đội, cải tiến trang phục, đảm bảo quân trang tham gia các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, phát động phong trào thi đua trong toàn quân được thực hiện đạt hiệu quả, nề nếp, có sức lan tỏa sâu rộng.

PV (TTXVN)