Báo cáo do Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Cục trưởng Cục ANCTNB trình bầy nêu rõ: Thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Cục ANCTNB  đã quán triệt, thực hiện nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; mệnh lệnh, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bảo đảm ANCTNB góp phần bảo vệ an ninh quốc gia của đất nước. Đã chỉ đạo nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an ban hành nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp bảo vệ ANCTNB, “chống diễn biến hòa bình“thầm lặng”; phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng suy thoái, “tự diễn biến“thầm lặng”, “tự chuyển hóa”; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn hàng trăm sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước.

Đại diện Văn phòng Chủ tịch nước tặng Bằng khen cho 5 cá nhân thuộc Cục ANCTNB.

Cục ANCTNB đã kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng ANCTNB bộ toàn quốc các giải pháp ứng phó, xử lý đại dịch COVID-19. Trong đó, trọng tâm là tham mưu tuyên truyền, định hướng dư luận, xử lý tin giả; triệt phá thông tin xấu, độc xuyên tạc liên quan dịch COVID-19, thực hiện toàn diện các mặt công tác bảo đảm an ninh lĩnh vực y tế phục vụ ứng phó, xử lý đại dịch COVID-19. Chủ động phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, hướng dẫn lực lượng ANCTNB toàn quốc bám sát chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ các cấp trong rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự cấp ủy các cấp, bảo đảm đúng với các quy định của Đảng và tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương ngày 22/6/2020.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Phát biểu tại buổi thăm và làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chuyển lời hỏi thăm, chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và của cá nhân đồng chí tới toàn thể CBCS Cục ANCTNB nhân dịp 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ: Trải qua gần 70 năm xây dựng, chiến đầu và trưởng thành, lực lượng ANCTNB đã luôn chiến đấu “thầm lặng” nhưng lập nhiều chiến công xuất sắc, hiển hách, góp phần bảo vệ tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng, góp phần bảo vệ bình yên cho nhân dân. 

Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến phát biểu tại buổi làm việc.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm, đồng chí Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tác động đa chiều tới an ninh quốc gia, ANCTNB. Trong đó, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu vào nội bộ rất tinh vi; các nguy cơ an ninh phi truyền thống gia tăng, đặc biệt dịch COVID-19 trở thành đại dịch toàn cầu và tiếp tục có diễn biến phức tạp, tác động sâu rộng, toàn diện, đặt ra những nhiệm vụ nặng nề đối với lực lượng CAND nói chung và lực lượng ANCTNB nói riêng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi làm việc.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANCTNB trong tình hình mới, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị Cục ANCTNB thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Cục ANCTNB cần tiếp tục quán triệt các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đổi mới của Đảng về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ ANCTNB, nhất là các quan điểm về đối tác, đối tượng; về hội nhập quốc tế và độc lập, tự chủ; về an ninh truyền thống và phi truyền thống;  nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh quốc gia. Tổ chức tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng bức tranh cho Cục ANCTNB.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa hoạt động thâm nhập, tác động chuyển hóa nội bộ, cài cắm cơ sở, phát triển lực lượng, hình thành và công khai tổ chức chính trị đối lập. Đặc biệt trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cần kịp thời ngăn chặn các cá nhân, tổ chức có hành vi bôi nhọ, làm mất uy tín lãnh đạo, cán bộ cấp cao của Đảng. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời, xác định rõ vị trí, vai trò hạt nhân, tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị. Xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng ANCTNB toàn quốc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi thăm và làm việc.

Cùng với đó, tăng cường làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để mọi người, mọi ngành, mọi cấp nghiêm chỉnh chấp hành. Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Đề cao giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống của người Việt Nam..., góp phần quản lý cũng như nâng cao hiệu quả của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền hình, truyền thanh. Ngoài công tác tuyên truyền còn đấu tranh phê phán các biểu hiện tiêu cực, lối sống phi đạo đức; biểu dương, tuyên dương các tấm gương điển hình tiên tiến với mục đích đưa cái đẹp để dẹp cái xấu. ..

Thứ trưởng Lương Tam Quang tặng quà lưu niệm, cảm ơn sự quan tâm của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Phát biểu tại buổi thăm và làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đối với lực lượng CAND và toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, CBCS Cục ANCTNB.  Đồng thời khẳng định đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để toàn bộ lực lượng CAND nói chung, Cục ANCTNB nói riêng tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, vượt qua khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy, giao phó.

Xuân Mai