Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trân trọng gửi tới lãnh đạo, đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ, công nhân viên chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất; đồng thời đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, nhất là trên các mặt thông tin truyền thông, tham mưu tổng hợp và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần định hướng dư luận; tạo sự đồng thuận, đoàn kết nhân dân.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình mong muốn Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tiếp tục chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, toàn diện, có tính định hướng về hoạt động và công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp chính quyền đến các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế, nhất là cộng đồng doanh nghiệp dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Tăng cường chất lượng công tác tham mưu về thông tin truyền thông, bảo đảm công tác thông tin báo chí phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tiếp tục tham gia phát hiện, phê phán mạnh mẽ và đấu tranh có hiệu quả hơn nữa những hành vi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bảo thủ, trì trệ, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo; ngăn chặn và đầy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống; tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, gây chia rẽ nội bộ…

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã tham gia khai trương Chuyên trang Chính phủ điện tử và Trang thông tin doanh nghiệp; đồng thời chứng kiến ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng chương trình truyền thông IP Today giữa Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

* Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã tới thăm, chúc mừng Báo Đại đoàn kết nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi tới lãnh đạo, đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ, công nhân viên của Báo Đại đoàn kết lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất.

Bày tỏ niềm vui, sự trân trọng đối với bề dày truyền thống gắn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và những kết quả đạt được của Báo Đại đoàn kết trong suốt chặng đường 74 năm xây dựng, phát triển, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Báo Đại đoàn kết đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, có nhiều đổi mới, sáng tạo, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và ngày càng chuyên nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thiết thực vào những thành quả to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, Báo Đại đoàn kết có nhiều ấn phẩm với các hình thức phong phú phát hành toàn quốc; trong đó có các vùng dân tộc, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn...

Đội ngũ cán bộ, nhân viên, phóng viên cùng các cộng tác viên thân thiết là những cán bộ lão thành, nhân sĩ, trí thức, tầng lớp nhân dân và cán bộ làm công tác mặt trận trên khắp các vùng miền của Tổ quốc.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng mong muốn, các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Đại đoàn kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, nhất là trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần tạo đồng thuận xã hội, đoàn kết nhân dân; đóng góp vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

PV (theo TTXVN)