Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2020 là năm có nhiều dấu ấn quan trọng trong công tác chỉ đạo, quản lý và hoạt động báo chí. Công tác chỉ đạo báo chí, quản lý báo chí tiếp tục được thực hiện nhất quán theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả, thuyết phục, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; việc chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí được tăng cường, nhất là đối với những sai phạm liên quan đến việc thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật, thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc, tình trạng “báo hóa” hoạt động như cơ quan báo chí.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị.

Trong năm qua, công tác thông tin tuyên truyền tập trung trọng tâm vào một số vấn đề lớn như: Phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường an ninh, quốc phòng; chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Đại hội Đảng các cấp, góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đấu tranh chống tham những, tiêu cực; tuyên truyền thông tin đối ngoại trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam; phòng chống đại dịch COVID-19… 

Quy hoạt phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được triển khai quyết liệt, cơ bản bảo đảm tiến độ. Trong năm 2020, cả nước đã giảm 71 cơ quan báo chí so với năm 2019. Tính đến 31/12/2020, cả nước có 779 cơ quan báo chí, trong đó có 142 báo, 612 tạp chí, 25 cơ quan báo chí điện tử độc lập.

Ban tổ chức điều hành hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các cơ quan báo chí chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, tính chuyên sâu của các chương trình, tin, bài, đặc biệt là các tuyến tin, bài thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ chủ quyền biển đảo và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận, mặc dù năm 2020 là năm gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có đại dịch COVID-19, nhưng đất nước ta đã nỗ lực đi lên, phát triển. Sự thành công ấy có phần đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí trong cả nước.

Phó Thủ tướng đề nghị báo chí cần tiếp tục áp dụng khoa học công nghệ mới trong hoạt động để báo chí Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Chính phủ mong muốn nhận được sự góp ý nhiều hơn của báo chí để góp phần xây dựng một Chính phủ hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tặng Bằng khen cho 30 tập thể có thành tích trong công tác báo chí.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí cần tiếp tục nhận thức, quán triệt sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác báo chí với tư cách là thành tố quan trọng trong công tác tuyên giáo của Đảng, là diễn đàn của nhân dân.

Theo đó, nhiệm vụ quan trọng nhất của các cơ quan báo chí trong năm 2021 là tập trung đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng và đưa nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống. Đồng thời các cơ quan báo chí, quản lý báo chỉ cần có quy trình quản lý phóng viên, làm tốt công tác xây dựng Đảng; xây dựng đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, biết đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên hàng đầu; Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; Xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại và thực hiện tốt việc quy hoạch sắp xếp hệ thống báo chí truyền thông.  

Nhân dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 30 tập thể vì có thành tích cao trong công tác báo chí năm 2020.

V. Huy